V edycja „Bonu Pierwszaka” – wyprawki dla polskich pierwszoklasistów

„Bon Pierwszaka” to międzynarodowy projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP realizowany od 2016 r. Dzięki wsparciu rządu polscy pierwszoklasiści z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Czech otrzymują wyprawki szkolne. Całkowity koszt dofinansowania projektu w 2020 r. to blisko 1,5 mln zł. W latach 2016-2019 w ramach projektu przekazano ponad 5,6 tys. wyprawek szkolnych (plecak z wyposażeniem), a ponad 5 tys. uczniów uzyskało wsparcie w formie jednorazowego stypendium finansowego na łączną kwotę niemal 3 mln zł.

gov.pl
V edycja „Bonu Pierwszaka” – wyprawki dla polskich pierwszoklasistów

Fot. Krystian Maj KPRM

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk i sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak wraz z prezesem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Mikołajem Falkowskim przedstawili tegoroczną edycję projektu „Bon Pierwszaka” oraz podsumowanie jego realizacji w latach ubiegłych.

Jak podkreślił minister Michał Dworczyk: Ten program to wyraz dbałości o to, żeby Polacy, nasi rodacy, niezależnie od tego gdzie mieszkają, mogli utrzymywać i kultywować polską kulturę, polski język i polskie obyczaje.

Pomoc Polakom, mieszkającym za granicą

Projekt „Bon Pierwszaka” to inicjatywa skierowana do Polaków na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej.

Fot. Krystian Maj KPRM/premier.gov.pl

W pierwszych dwóch edycjach w 2016 r. i 2017 r. obejmował pierwszaków, mieszkających na Litwie. Następnie od 2018 r. włączono Czechy, Łotwę i Ukrainę, zaś w 2019 r. – Białoruś.

Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą wskazał, że na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej mamy polskie szkoły. Dlatego niezwykle istotne jest to, by jak najwięcej osób te szkoły wybierało i zdecydowało się na naukę w szkołach polskich. Jak dodał, „Kiedy dziecko rozpocznie cykl edukacyjny w polskiej szkole, mamy gwarancję, że po latach w niej spędzonych będzie mówiło świetnie po polsku, będzie także posiadało patriotyczne wychowanie.”

1,5 mln zł na „Bon Pierwszaka 2020”

W 2020 r. projekt został sfinansowany ze środków polonijnych, pozostających w dyspozycji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Całkowity koszt dofinansowania projektu w tym roku to blisko 1,5 mln zł.

Fot. Krystian Maj KPRM/premier.gov.pl

Stypendia finansowe dla ponad 2 tys. uczniów

W ramach projektu ufundowane zostaną jednorazowe stypendia finansowe w wysokości 400 zł na indywidualne potrzeby edukacyjne dla 2 010 uczniów z 96 szkół polskich w Republice Czeskiej, na Litwie, Łotwie i Ukrainie.

Niemal 2,5 tys. pierwszoklasistów otrzyma wyprawki szkolne

Wyprawki szkolne w postaci plecaka z wyposażeniem trafią do 2 491 uczniów klas pierwszych ze 108 polskich szkół w Czechach, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. W przypadku Białorusi przewidziano wsparcie dla 5 polskich szkół społecznych, działających przy Związku Polaków na Białorusi. Dzięki temu 180 uczniów skorzysta z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu informatycznego.

Na podst. premier.gov.pl

PODCASTY I GALERIE