Uzupełniająca rekrutacja na studia polonistyczne

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zaprasza na studia polonistyczne. W dniach od 7 do 10 sierpnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

zw.lt
Uzupełniająca rekrutacja na studia polonistyczne

Fot. Ewelina Mokrzecka

Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (kod 612X13010) – to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie, dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga.

Odnowiony program studiów przewiduje specjalizację z przekładoznawstwa i regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium na uczelniach w Polsce i Czechach.

W ramach uzupełniającego etapu rekrutacji należy dokonać zgłoszenia w systemie LAMA BPO od 7 do 10 sierpnia, wpisując się na studia płatne (vnf).

Koszty studiów zostaną w całości pokryte przez instytucje wspierające z Polski

Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: 8 685 66 282.

PODCASTY I GALERIE