Uzupełniająca rekrutacja na polonistykę na Uniwersytecie Edukologicznym

W dniach 21-25 sierpnia odbędzie się uzupełniająca rekrutacja na kierunek filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym.

zw.lt
Uzupełniająca rekrutacja na polonistykę na Uniwersytecie Edukologicznym

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zainteresowani powinni się zgłaszać bezpośrednio na uczelnię (ul. Studentų 39) w godz. 10.00-16.00 do p. 119.
Centrum Języka Polskiego i Dydaktyki informuje, że istnieje możliwość całkowitego pokrycia kosztów studiów płatnych za pośrednictwem Ambasady RP w Wilnie.

Szczegółowa informacja: www.leu.lt/stojantiesiems, tel. (8 5) 275 03 60, 37065241849.

PODCASTY I GALERIE