UwB w Wilnie zaprasza na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową na temat "Optymalizacji organizacji i rozwiązań prawnych dochodów i wydatków publicznych w interesie społecznym" w dniach 21-22 września 2017 r. w Wilnie.

zw.lt
UwB w Wilnie zaprasza na XVI Międzynarodową Konferencję Naukową

Fot. Joanna Bożerodska

CEL KONFERENCJI

Konferencja ma umożliwić prezentację i dyskusję na temat relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi a publicznym interesem finansowym. Istotnym elementem Konferencji będzie także Seminarium dla Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki związane z prezentacją referatów i dyskusją nad nimi, któremu będzie towarzyszył konkurs na najlepsze artykuły i prezentacje. Owocem Konferencji będzie monografia pokonferencyjna wydana w języku angielskim, którą będziemy starać się zindeksować w Web of Science (wytyczne edytorskie zostaną przesłane w terminie późniejszym).

JĘZYKI KONFERENCJI

Językami Konferencji są język polski, angielski, rosyjski, natomiast warunkiem publikacji referatu w monografii pokonferencyjnej będzie przesłanie tekstu w języku angielskim. Termin przesłania artykułów zostanie podany w trakcie Konferencji.

MIEJSCE KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie mieści się Hotel Pan Tadeusz (Ponas Tadas), ul. Naugarduko G. 76. Wszystkie wydarzenia związane z Konferencją będą odbywały się w głównej Sali Konferencyjnej. Równolegle w dniu 21 września 2017 r. w sali numer 305 odbędzie się Seminarium dla Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM KONFERENCJI

20.09.2017 (środa)
19:00 – 20:00 Kolacja w restauracji Hotelu Pan Tadeusz w Wilnie ul. Naugarduko G. 76.
21.09.2017 (czwartek)
9:00 – 10:00 Rejestracja Uczestników Konferencji
10:00 – 10:30 Uroczyste otwarcie Konferencji
10:30 – 12:30 Referaty ogólne dotyczące pojęcia publicznego interesu finansowego w wybranych krajach
12:30 – 13:00 Dyskusja
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 17:00 Obrady (równolegle będą odbywały się sesje plenarne Konferencji oraz Seminarium dla
Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki)
Sesje plenarne – główna Sala Konferencyjna Seminarium dla Doktorantów i Młodych Pracowników
Nauki z ewentualnym podziałem na panele językowe –
sala nr 305
14:00 – 15:30 I sesja plenarna dotycząca dochodów
połączona z dyskusją
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 II sesja plenarna dotycząca wydatków
połączona z dyskusją
14:00 – 15:30 I panel Seminarium
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
15:45 – 17:00 II panel Seminarium
17:00 Uroczyste zakończenie Konferencji i ogłoszenie wyników konkursu w ramach Seminarium dla
Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki
19:30 Uroczysta kolacja w restauracji Hotelu Pan Tadeusz
22.09.2017 (piątek)
9:00 – 13:00 Wycieczka po Wilnie rozpoczynająca się od Uniwersytetu Wileńskiego
13:00 Lunch w restauracji Hotelu Pan Tadeusz
13:30 Wyjazd

XVI Międzynarodowa Konferencja Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego jest organizowana przez wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Katedrą Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i Katedrą Prawa Podatkowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, przy udziale Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

PODCASTY I GALERIE