Uwaga na hiszpańskie suplementy diety

Państwowa komisja żywności i weterynarii ostrzega przed niebezpiecznymi suplementami diety z Hiszpanii. Chodzi mianowicie o Azufre, Leva-Lit Lithium i Germanium, które zawierają lit, siarkę i germanium.

zw.lt
Uwaga na hiszpańskie suplementy diety

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Suplementy diety zostały rozprzestrzenione w Andorze, Portugalii, Finlandii, Grecji i w Belgii. Podczas badań ustalono, że Azufre, Leva-Lit Lithium i Germanium można nabyć również na Litwie.

Od 31 lipca 2003 państwa Unii Europejskiej zobowiązane są do dostosowania ustawodawstwa krajowego do prawa unijnego, które określa, które witaminy i składniki mineralne mogą być stosowane do produkcji suplementów, a także w jakiej postaci i formie można te suplementy wytwarzać.Komisja Europejska normuje ilość dozwolonych w produkcji suplementów witamin i składników mineralnych, co ma służyć unifikacji norm dotyczących znakowania suplementów w poszczególnych krajach. Jednak wciąż otwarty pozostaje problem tzw. produktów pogranicza, które częściowo spełniają zarówno definicję produktu leczniczego jak i suplementu diety – czyli żywności.

PODCASTY I GALERIE