Uwaga maturzyści – szansa na stypendium

Masz polskie korzenie i chcesz studiować w Polsce? Wyróżniasz się dobrymi wynikami w nauce i jesteś aktywny? Propozycja fundacji "Rumak" to coś dla Ciebie.

zw.lt
Uwaga maturzyści – szansa na stypendium

Fot. Joanna Bożerodska

„Zdajemy sobie sprawę, że mimo bezpłatnego systemu edukacji, studiowanie wiąże się z dużym kosztem. Chcemy Wam pomóc w zrealizowaniu swoich pasji i ambicji naukowych i w zdobyciu wymarzonego wykształcenia na wyjątkowej uczelni” – piszą pomysłodawcy stypendium.

Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzenia polskiego, którzy mieszkają na Litwie, Białorusi i Ukrainie. W ramach programu stypendialnego Fundacja RUMAK funduje stypendia dla absolwentów szkół w tych krajach, zamierzających studiować na uczelniach w Polsce. Partnerami programu stypendialnego są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Aby zostać stypendystą, należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce. Należy wykazać w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej średnią minimum 85%. Równie ważnym kryterium oceny kandydata jest aktywność pozaszkolna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie.

Aby zaaplikować, wystarczy wejść na naszą stronę www.fundacjarumak.pl w zakładkę Programy. Następnie pobrać, wypełnić i odesłać do organizatorów dokumenty zgłoszeniowe. „Wypełniając formularz nie zapomnijcie, że oprócz Waszych osiągnięć, chcemy poznać Wasze uzasadnienie ubiegania się stypendium i o przyjęcie na dany kierunek studiów. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja Stypendialna wybierze przyszłych studentów” – zaznaczają organizatorzy.

PODCASTY I GALERIE