UWAGA! Konkurs „Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie: droga do wolności”

Konkurs skierowany jest do szkół oraz placówek z językiem polskim działających za granicą

UWAGA! Konkurs „Rzeczpospolita Polska na uchodźstwie: droga do wolności”

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu plakatu nawiązującego do tematyki kampanii „Misja: Wolna Polska”, a cel to upamiętnienie bohaterów RP na uchodźstwie, którzy walczyli o wolność Ojczyzny.
Inspiracje można znaleźć między innymi na stronie www.misjawolnapolska.pl


Konkurs skierowany jest do młodzieży uczęszczającej do szkół polskich i placówek edukacyjnych z językiem polskim, działających poza granicami Polski. Prace można zgłaszać indywidualnie lub w grupach do 3 osób, w dwóch kategoriach wiekowych: od 11 do 14 lat oraz od 15 do 18 lat.
Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada 2023 r.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!


Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne tutaj: www.misjawolnapolska.pl/konkurs-informacje/

Konkurs jest elementem kampanii edukacyjnej „Misja: Wolna Polska”, organizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a finansowanej ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

PODCASTY I GALERIE