Uwaga: Bójki zagrażają inteligencji nastolatków

U nastoletnich chłopców, którzy doznali poważnego urazu w dwóch bójkach z rówieśnikami dochodzi do istotnego spadku inteligencji - wynika z najnowszych badań, które publikuje pismo "Journal of Adolescent Health".

PAP
Uwaga: Bójki zagrażają inteligencji nastolatków

Efekt ten można porównać do opuszczenia całego roku nauki, podkreślają autorzy pracy – naukowcy z Forida State University. W przypadku dziewcząt do tak dużego spadku ilorazu inteligencji (IQ) dochodzi pod wpływem poważnego urazu doznanego podczas jednej zaledwie bójki, zaznaczają.

Zdaniem badaczy wyniki te wskazują, że urazy fizyczne odniesione w krytycznym dla rozwoju neurologicznego okresie nastoletnim mogą mieć trwałe konsekwencje, gdyż pogorszenie IQ ma związek nie tylko z gorszymi wynikami w nauce, ale także z mniejszymi możliwościami rozwoju zawodowego, ryzykiem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w przyszłości, a nawet z krótszym życiem.

„Nie jest zaskoczeniem, że poważne urazy fizyczne powoduję negatywne skutki, jednak to, w jakim zakresie wpływają na inteligencję było dla nas dość niespodziewane” – komentuje współautor pracy Joseph A. Schwartz z Florida State University.

Jego zespół przeanalizował dane zbierane w latach 1994-2002 w ramach długofalowego amerykańskiego badania dotyczącego zdrowa nastolatków (National Longitudinal Study of Adolescent Health). Objęto nim 20 tys. uczniów ze szkół odpowiadających poziomowi gimnazjum i szkoły średniej w Polsce. Ich stan zdrowia śledzono do wieku dorosłego. W tym czasie kilka razy zbierano dane na temat cech osobowości młodych ludzi, ich relacji społecznych oraz różnych zachowań.

Nie było zaskoczeniem dla nikogo, że chłopcy odnosili więcej urazów w bójkach niż dziewczynki, jednak konsekwencje dla tych drugich były znacznie poważniejsze.

Każdy uraz odniesiony w walce powodował u chłopców spadek IQ o 1,6 punktu, podczas gdy dziewczęta traciły blisko dwukrotnie więcej – tj. ok. 3 punkty. Jednak, gdyby uwzględnić tylko urazy głowy to spadek IQ mógłby być nawet większy, oceniają naukowcy.

Jak przypominają, opuszczenie jednego roku w szkole wiąże się ze spadkiem IQ o 2-4 punkty.

Zdaniem badaczy różnice zaobserwowane między chłopcami a dziewczynkami można przypisać ich odmienności fizjologicznej, która sprawia, że płeć męska lepiej znosi traumę fizyczną.

„Zazwyczaj koncentrujemy się na tym, co może poprawiać współczynnik inteligencji, ale analizowanie czynników, które powodują jej spadek może być równie istotne” – komentuje Schwartz. Jego zdaniem bardzo ważne jest wdrożenie w szkołach polityki mającej na celu ograniczenie urazów, których dzieci i nastolatki doznają w wyniki bójek, rówieśniczej przemocy czy zajęć sportowych.

PODCASTY I GALERIE