„Ustroję się w miłosierdzie Boże”. Prezentacja pism wileńskiej mistyczki

W klasztorze franciszkańskim zaprezentowano książkę pt. „Ustroję się w miłosierdzie Boże”. Publikacja jest zbirem pism siostry Heleny Majewskiej, nadal bardzo mało znanej kontynuatorki dzieła św. s. Faustyny.

zw.lt
„Ustroję się w miłosierdzie Boże”. Prezentacja pism wileńskiej mistyczki

Fot. Roman Niedźwiecki

– To nowe, uzupełnione wydanie pism s. Heleny. Bardzo się cieszę, że możemy je dzisiaj zaprezentować – powiedziała zw.lt s. Rita Gvazdaitytė ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która zajmuje się propagowaniem informacji o wileńskiej mistyczce.

Jak wyjaśniła, po raz pierwszy pisma s. Heleny zostały wydane trzy lata temu. Teraz do czytelników trafiło znacznie bogatsze wydanie.– Inicjatywa opracowania tych materiałów wyszła od ks. dr Michała Damazyna, który wiele miejsca w swojej pracy naukowej poświęcił kultowi Miłosierdzia Bożego. To wydanie, które prezentujemy obecnie jest znacznie rozszerzone, uzupełnione o nowe, odnalezione teksty – wyjaśniła s. Rita.

Pewną ciekawostką może być fakt, że jeden z tekstów autorzy opracowania znale leźli w Litewskim Archiwum Specjalnym w Wilnie. – Rosyjski przekład jednego z pamiętników znajdowywał się w aktach sprawy karnej. Nigdzie nie udało nam się znaleźć oryginału, więc na język polski został przetłumaczony tekst, który wcześniej przetłumaczono przez sowieckich funkcjonariuszy – opowiada s. Rita.

Fot. Roman Niedźwiecki

Jak podkreśliła rozmówczyni zw.lt pisma s. Heleny mogą być bardzo ciekawe dla dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza w Wilnie, gdzie pracowała i przeżyła większość swojego życia. – S. Helena jest postacią bardzo ciekawą. Jej życie może na pewno inspirować. Może być dla nas wzorem cichej, pokornej służy a także wzorem wychowy, bo przecież to właśnie jej bł. Ks. Michał Sopoćko powierzył tworzenie nowego zgromadzenia zakonnego – zauważa s. Rita.

W spotkaniu wziął udział autor opracowania naukowego ks. dr Michał Damazyn oraz współpracownicy merytoryczni Alicja Dacewicz, Albert Wołk.

O HELENIE MAJEWSKIEJ

Urodziła się jako córka Władysława i Marii z domu Grzelak, 10 kwietnia 1902 roku na Podolu, we wsi Kuryłowce. Pochodziła z polskiej rodziny, która kultywowała patriotyczne tradycje. Rodzina Majewskich musiała kilkakrotnie zmieniać miejsce zamieszkania.

W gimnazjum na Podolu Helena Majewska ukończyła cztery klasy, a szkołę zawodową już w Wilnie, gdzie zamieszkała z rodziną w maju przed 1928 rokiem. Tutaj też wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Śluby wieczyste złożyła 2 października 1941 roku.

W połowie kwietnia 1940 roku zgłosiła się do ks. Michała Sopoćki w sprawie objawień nt. Miłosierdzia Bożego. Współpracowała z nim w zakładaniu nowego zgromadzenia. Po wojnie s. Helena, wraz z kilkoma innymi siostrami, nie skorzystała z możliwości tzw. repatriacji i pozostała w Wilnie, gdy ksiądz Sopoćko oraz siostry z nowo powstającego zgromadzenia wyjechali do Polski.

Fot. Roman Niedźwiecki

W pierwszych dniach lipca 1950 roku władze sowieckie aresztowały Helenę Majewską, która pracowała wtedy jako sekretarka w szkole na Antokolu. Oskarżono ją o działania antysowieckie. Siostry od Aniołów w Pryciunach ukrywały księdza jezuitę, za co zostały aresztowane.

Skazano ją na 5 lat zesłania do obozu karnego w Dolince na stepach Karagandy. Przebywała tam w latach 1951-1956, potem powróciła do Wilna. Zmarła 5 grudnia 1967 roku w domu sióstr w Kalwarii Wileńskiej, pochowana jest na cmentarzu Sołtaniszki (lit. Saltoniškių kapinės) w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE