Urząd Stanu Cywilnego wpisał literkę ”w” do aktu ślubu

Wileński Urząd Stanu Cywilnego wpisał literkę ''w'' do aktu zawarcia związku małżeńskiego Litwince, która wyszła za mąż za Belga.

BNS
Urząd Stanu Cywilnego wpisał literkę ”w” do aktu ślubu

Fot. Wikipedia

,,Orzeczenie sądu nie zostało zaskarżone, obywatel Belgii już odebrał nowy akt ślubu” – agencję BNS poinformowała Ilona Jurgutienė z Wileńskiego Urzędu Stanu Cywilnego oraz dodała, że to pierwszy tego typu przypadek w Wilnie, kiedy w oficjalnych dokumentach jest wpisana litera, której brak w litewskim alfabecie.

Jurgutienė potwierdziła ponadto, że po orzeczeniu sądu do urzędu zwróciła się obywatelka Litwy Małgorzata Runiewicz-Wardyn z żądaniem zapisu nazwiska w oryginale (obecnie Runevič-Vardyn – przyp. red.). Kobieta została poinformowana, iż precedens dotyczy tylko nazwiska Pauwel.

15 marca 2014 r. Urząd Stanu Cywilnego miasta Wilno, wydał wnioskodawcom akt ślubu w którym obywatelce Litwy w nazwisku wpisano literę „v” (Pauvels), a jej mężowi (obywatelowi Belgi), pozostawiono nazwisko w formie oryginalnej, tzn. z literą „w” (Pauwels). W lutym b.r. przy pomocy prawników EFHR zwrócono się do Dzielnicowego Sądu m. Wilno o zmianę zapisu nazwiska na „Pauwels”. W przedstawionych w skardze argumentach podkreślono, że nieprawna i nieuzasadniona odmowa zarejestrowania nazwiska współmałżonka w formie oryginalnej narusza prawo wnioskodawcy i jej rodziny do życia prywatnego, prawo pielęgnowania swojej kultury, języka, religii, a także ich dyskryminuje oraz stwarza poważne trudności administracyjne, zawodowe i osobiste.

Dzielnicowy Sąd m. Wilno w swoim orzeczeniu z dnia 30 lipca anulował decyzję Urzędu Stanu Cywilnego i zobowiązał Urząd do zmiany nazwiska wnioskodawcy na „Pauwels” oraz wydania nowego aktu ślubu. Sąd argumentował, że życie prywatne jednostki i nienaruszalność życia rodzinnego powinno być priorytetem przed dążeniem państwa do ochrony litewskiej tożsamości kulturowej. Sąd zwrócił uwagę na to, że należy brać pod uwagę nowe okoliczności, które pojawiły się po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej (EU): wolny przepływ osób i brak wewnętrznych granic w UE. Tym samym ograniczenie prawa osób do wybrania swojego nazwiska, które nie narusza porządku publicznego i moralności, jest niezgodne. Oprócz tego, zdaniem Sądu nazwisko dzieci współmałżonków różniłoby się od nazwiska matki lub ojca, w ten sposób ograniczając ich prawa i interesy. Sąd oparł się również na tym, że na Litwie już są zarejestrowane osoby, w których imieniu lub nazwisku jest używana litera „w”.

PODCASTY I GALERIE