Uroczystości z okazji beatyfikacji Matulonisa w Sankt Petersburgu

Uroczystości z okazji beatyfikacyjnych arcybiskupa Teofila Matulionisa odbędą się również w Sankt Petersburgu. W sobotę w północnej stolicy Rosji odbędzie się specjalny koncert.

zw.lt
Uroczystości z okazji beatyfikacji Matulonisa w Sankt Petersburgu

Fot. Kaišiadorių vyskupija

Organizatorem uroczystego koncertu jest Konsulat Generalny Litwy w Sankt Petersburgu. Na koncercie wystąpią m.in. Chór Konserwatorium im. Rimski-Korsakowa, Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna im. Paulavičiusa oraz litewsko-łotewsko-estoński chór Balticum.
Wieczorem zostanie odprawiona litewsko-rosyjska msza święta.

Z powodu uroczystości beatyfikacyjnych arcybiskupa Teofila Matulionisa, które odbędą się w niedzielę, w niektórych parafiach tego dnia nie będą odprawiane msze święte. Tego typu uroczystości na Litwie odbędą się po raz pierwszy.
Został ogłoszony dekret, zgodnie z którym w archidiecezji wileńskiej w niedzielę msze poranne mają zostać odprawione nie później niż o godzinie 9, a po południu nie wcześniej niż o 17, aby wierni i duchowni mogli wziąć udział w ceremonii, a ci, którzy nie mogą tego zrobić z powodów zdrowotnych lub innych – obejrzeć transmisję.
Teofil Matulionis urodził się 4 lipca 1873 we wsi Kudoriškis, na Litwie. Wstąpił do seminarium duchownego w Sankt Petersburgu, gdzie 17 marca 1900 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Antoniego Maleckiego. Został mianowany wikariuszem tamtejszej parafii pw. św. Katarzyny, a w 1918 został proboszczem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1923, po procesie, w którym oskarżeni byli także m.in. abp Jan Cieplak i ks. prał. Konstanty Budkiewicz, został po raz pierwszy uwięziony przez bolszewików. Gdy przebywał w więzieniu, Pius XI mianował go 8 grudnia 1928 biskupem pomocniczym mohylewskim ze stolicą tytularną Matrega. Sakry udzielił mu potajemnie biskup Antoni Malecki. Wydostał się na wolność w 1933 dzięki wymianie więźniów między Litwą a ZSSR. W 1936 podróżował do Egiptu, Ziemi Świętej i Polski. 9 stycznia 1943 został mianowany biskupem diecezjalnym koszedarskim. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w 1940, ponownie trafił do łagrów. Ogółem z niemal 90 lat życia 25 spędził w sowieckich więzieniach. Powrócił z nich w 1956, ale reżim nie pozwolił mu na objęcie rządów diecezją. Był otoczony był ścisłą kontrolą policyjną. 9 lutego 1962 św. Jan XXIII mianował go arcybiskupem ad personam. Zmarł 20 sierpnia 1962 roku w Szadowie. Pochowano go w krypcie biskupiej w katedry Przemienienia Pańskiego w Koszedarach.

PODCASTY I GALERIE