Uroczystości w Rukojniach. ,,Siła ducha mocna u miejscowych mieszkańców’’

Uroczystą mszą św. w samo południe rozpoczęły się dzisiaj obchody 200. rocznicy rozpoczęcia budowy kościoła w Rukojniach.

Antoni Radczenko
Uroczystości w Rukojniach. ,,Siła ducha mocna u miejscowych mieszkańców’’

,,Jest dobrze, że dzisiaj świętujemy tak szeroko ten jubileusz i dobrze, że wspominamy tych wszystkich, którzy tworzyli tę parafię, którzy tu mieszkali, którzy odeszli do Pana. W tym roku, gdy była zakładana parafia, w 1815 roku, właśnie nasz największy poeta, wieszcz Adam Mickiewicz wjeżdżał do Wilna. W jednym ze swych wierszy Mickiewicz pisał, takie słowa: ,,Niczym baty, niczym knuty, lecz narodu duch zatruty’’. Właśnie ten patron, który patronuje tej parafii – św. Michał Archanioł dba o to, ażeby duch tego narodu w parafii i okolicach nie byłby zatruty i na pewno dzisiaj możemy cieszyć się z tego, że siła ducha jest mocna u miejscowych mieszkańców’’ – powiedział europoseł Waldemar Tomaszewski.

,,Chciałabym się zwrócić do parafian, by pamiętali o księżach, żeby ich wspomagali pracą, radą i modlitwą’’ – dziękowała proboszczowi parafii w Rukojniach, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Pomimo mało sprzyjającej aury do Rukojń ściągnęły tłumy. Po mszy św. odbył się świąteczny koncert, podczas którego wystąpiły zespołu taneczne, śpiewu i instrumentalne. Odbył się tu również kiermasz smakołyków i upominków, z kolei smakosze mogli spróbować myśliwskiego jadła.

Pierwsza historyczna wzmianka o Rukojniach pochodzi z 1435 roku, a nieopodal (w Murowance) znajdujące się grodziska świadczą o tym, iż terytoria te były zamieszkiwane już od dawna. Jeszcze w końcu XVII wieku zaledwie kilka gospodarstw liczące Rukojnie stopniowo się zwiększały: na początku XX wieku miasteczko liczyło 30 domów i prawie 250 mieszkańców, a obecnie miasteczko zamieszkuje 770 osób.

Historia kościoła w Rukojniach jest niezwykle bogata. Pierwszy kościół wybudowano w 1538 r. Utworzono parafię. Kościół ten istniał do połowy XVII w. W 1655 roku spaliły go podążające do Wilna wojska rosyjskie. Odbudowany ponownie ucierpiał na początku XIX w. – przez Rukojnie przechodzące wojska francuskie spaliły go z całą dokumentacją i sprzętem.

Kilka lat później, w 1815 roku, rozpoczęto budowę nowego murowanego kościoła. A w międzyczasie msze odprawiano przy dworze rukojńskim w murowanym magazynie gorzałczanym.

Po upływie 12 lat, w 1827 roku nowowybudowany murowany kościół poświęcił ówczesny proboszcz, słynny działacz, referent, pisarz i twórca Republiki Pawłowskiej ks. Paweł Ksawery Brzostowski.

W 1863 r. władze carskie przekształciły kościół w cerkiew. Dlatego parafianie byli wymuszeni uczęszczać do kościoła w Ławaryszkach. W 1912 zbudowano drewnianą kapliczkę pw. św. Wojciecha. Jednak jako świątynia nie służyła ona długo, gdyż cofające się wojska niemieckie w końcu 1918 r. przekazały parafianom do użytku budynek starego murowanego kościoła, w którym zaczęto sprawować obrzędy katolickie.

Obecnie przy kościele działa kościelna młodzież gromadząca się przy „Drzewach Edenu“, schola młodzieżowa oraz Koło Żywego Różańca.

PODCASTY I GALERIE