Uroczystości w miejscach pamięci narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie

W dniu Wszystkich Świętych pracownicy ambasady Rzeczypospolitej Polskiej jak co roku odwiedzą miejsca pamięci narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Do udziału w uroczystościach zapraszani są wszyscy chętni.

zw.lt
Uroczystości w miejscach pamięci narodowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie

Fot. BFL

O 9.30 odbędzie się uroczystość przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie, o 9.45 zostaną złożone wieńce na Nowej Rossie.

Uroczystości na Cmentarzu Antokolskim rozpoczną się o 10.10, w Ponarach – o godz. 11, na Cmentarzu Kalwaryjskim – o 11.45.

O godzinie 10.45 przedstawiciele ambasady będą w Kolonii Wileńskiej, o 10.40 – na Cmentarzu Bernardyńskim.

Złożenie wieńców odbędzie się także na cmentarzach rejonu wileńskiego. O godz. 9 uroczystość odbędzie się w Skorbucianach, o 11.00 – w Niemenczynie, o 12.20 – w Glinciszkach, o 11.40 – w Dubinkach i o 14.00 – w Mejszagole.

W rejonie solecznickim przedstawiciele ambasady odwiedzą groby akowców o 11.30 w Sangieliszkach, o 12.00 w Solecznickach, o 13.00 w Butrymańcach, 0 13.40 w Ejszyszkach, o 14.45 – w Koleśnikach. 0 godzinie 12.30 zostaną zlożone kwiaty i zapalone znicze w Koniuchach, gdzie w 1944 roku została spalona całą wieś.

W uroczystości zapalania zniczy i składania kwiatów pracownikom ambasady bedą towarzyszyli przedstawiciele Związku Polaków na Litwie i innych organizacji społecznych, harcerze, kombatanci.

PODCASTY I GALERIE