Uroczystości 17 września na Rossie: Historia trwa

Państwa obecność dzisiaj jest dowodem na to, że historia się nie kończy. Historia trwa – powiedział Ambasador RP Jarosław Czubiński składając symboliczne kwiaty i zapalając znicze na grobach trzech polskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie Wilna we wrześniu 1939 roku.

Antoni Radczenko
Uroczystości 17 września na Rossie: Historia trwa

,,Na Cmentarzu Wojskowym na Rossie w Wilnie są punkty pamięci, miejsca w których przenikają się i łączą czasy, ludzie, miejsca i wydarzenia. W dniu dzisiejszym te trzy mogiły żołnierzy, którzy zginęli w obronie Wilna przed sowieckim atakiem we wrześniu 1939 roku to jest właśnie takie miejsce pamięci. Taki punkt przenikania się historii i współczesności” – mówił Czubiński wspominając Piotra Stacirowicza, Wacława Sawickiego oraz podoficera Wojska Polskiego Wincentego Salwińskiego.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele polskich organizacji na Litwie, mieszkańcy Wileńszczyzny oraz turyści z Polski. ,,Państwa obecność dzisiaj jest dowodem na to, że historia się nie kończy. Historia trwa. Istnieje ona ona dopóki, dopóty pamiętamy o niej. Pamiętajmy o tych trzech żołnierzach, pamiętajmy o wszystkich, którzy oddali życie za wolność, za niepodległość” – podkreślił polski dyplomata.

Przed 77. laty Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny i wbrew postanowieniom paktu o nieagresji uderzył na Rzeczpospolitą na dwóch frontach – białoruskim (na Wilno, Baranowicze, Wołkowysk, Grodno, Suwałki i Brześć) i ukraińskim (na Dubno, Łuck, Włodzimierz Wołyński, Chełm, Zamość, Lublin, Tarnopol, Lwów, Czortków, Stanisławów, Stryj i Sambor i Kołomyję). Oficjalnie ZSRR nie prowadził wojny, a tylko udzielił „bratniej pomocy“ sąsiednim narodom. „Narody białoruski, ukraiński i polski krwawią w wojnie, wszczętej z Niemcami przez obszarniczo-kapitalistyczną klikę rządzącą Polską. Robotnicy i chłopi Białorusi, Ukrainy i Polski powstali do walki ze swymi odwiecznymi wrogami – obszarnikami i kapitalistami. Wojska niemieckie zadały ciężką klęskę głównym siłom armii polskiej“ – twierdził oficjalny sowiecki komunikat.

Przypominamy, że dzisiaj (17 września) o godz. 15 w Kościele Ducha Św. zostanie odprawiona msza, a po jej zakończeniu artyści Wileńskiego Studia Teatralnego zaprezentują okolicznościowe pieśni.

PODCASTY I GALERIE