Uroczystość wręczenia Legitymacji Szkolnych w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

2 grudnia odbyło się wręczenie Legitymacji Szkolnych dla uczniów Gimnazjum im. Władysława Syrokomli. Uroczystego wręczenia dokonała Konsul RP Irmina Szmalec.

zw.lt
Uroczystość wręczenia Legitymacji Szkolnych w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli

Fot. Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

Portal Gov.pl informuje m.in., że w kwietniu 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju. Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury
polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce:
-37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych;
– 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych;
– do muzeów;
– do parków narodowych.

Podczas spotkania gimnazjalistom uroczyście zostały wręczone Legitymacje Ucznia Polskiego i okazyjne upominki – puzzle i gry planszowe o tematyce historycznej. Podczas dyskusji uczniowie dzielili się wrażeniami z wcześniejszych wypraw do Polski a także snuli plany na przyszłość, zastanawiali się, co chcieliby zwiedzić w Macierzy, jakie projekty można by było zrealizować.

Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie dziękuje przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego klasy 9c p. Renacie Cytackiej, która zachęciła uczniów do pisania wniosków na legitymacje oraz zainicjowała spotkanie z panią konsul.

Źródło: Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

PODCASTY I GALERIE