Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom filii UwB w Wilnie

Dziś, 26 lipca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się szczególnie oczekiwana uroczystość - wręczenie dyplomów Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Na uroczystości zgromadzili się studenci, wykładowcy, krewni i wielu innych gości. Dyplom ukończenia studiów odebrało ponad 30 absolwentów ekonomii, informatyki i europeistyki.

zw.lt
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom filii UwB w Wilnie

Fot. zw.lt/ Liudas Masys

Każdy absolwent został uroczyście zaproszony na scenę, aby otrzymać długo oczekiwany dyplom, symbolizujący pomyślne ukończenie studiów i otwarcie drzwi na świat.

W tym roku odbywa się rekrutacja na ekonomię, informatykę, europeistykę oraz na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Dyrektor filii, dr hab. profesor Jerzy Halicki podkreślił w Radiu Znad Wilii, że dołączenie kolejnego kierunku studiów – pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – jest „bardzo zachęcające”.

Swoją działalność Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydział Ekonomiczno-Informatyczny rozpoczęła w 2007 roku. To pierwsza filia uczelni zagranicznej na Litwie oraz pierwszy zamiejscowy wydział uczelni polskiej poza granicami kraju. Jej powołanie jest sukcesem białostockiej Uczelni, dyplomacji polskiej i litewskiej oraz polskiej mniejszości na Litwie.

Wydział w Wilnie prowadzi nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale także jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu konferencji międzynarodowych oraz wydawcą monografii naukowych. Studenci świetnie dają sobie radę, studiując w przyjaznej atmosferze. Otoczeni życzliwością pracowników i wykładowców, rozwijają swoje zainteresowania naukowe w trzech działających na wydziale kołach naukowych, wyjeżdżają na praktyki i staże naukowe. Mają również dobry program stypendialny, a dyplomy ukończenia studiów są uznawane na Litwie, w Polsce i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej

„Studia odbywają się w języku polskim – to uważamy za naszą misję. Jest bardzo duży program pomocy stypendialnej – ponad połowę studentów ma możliwość otrzymania stypendium. Są również ruchy studenckie, współpraca z uczelnią macierzystą w Białymstoku” – podkreślił dr hab. profesor Jerzy Halicki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

PODCASTY I GALERIE