Uroczystość pamięci Żydów zamordowanych w getcie w Święcianach

W dniu 3 października Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska wzięła udział w uroczystości uczczenia pamięci Żydów zamordowanych w getcie w Święcianach, która odbyła się przy pomniku w Nowych Święcianach.

zw.lt
Uroczystość pamięci Żydów zamordowanych w getcie w Święcianach

Fot. Ambasada RP w Wilnie/ W. Dowejko

Ambasador Doroszewska złożyła wieniec i podkreśliła, że chce „uczcić pamięć naszych dobrych sąsiadów, obywateli Polski, przedstawicieli narodu żydowskiego, który przez całe wieki współtworzył gospodarkę i kulturę tych ziem“.

Po zajęciu przez Armię Czerwoną Święciany zostały wcielone do Białoruskiej SRR i poddane surowym represjom.

Większość Polaków działających politycznie i bogatych właścicieli ziemskich zostało wywiezionych w głąb ZSRR. Po włączeniu Litwy w skład ZSRR w 1940 miasto z rejonem zostało przekazane Litewskiej SRR.

Po wkroczeniu Niemców w 1941, represje dotknęły Żydów, którzy przed wojną stanowili ponad połowę mieszkańców miasta. Hitlerowcy zamordowali ponad 4 tys. Żydów.

Fot. Ambasada RP w Wilnie/ W. Dowejko

Źródło: Ambasada RP w Wilnie

PODCASTY I GALERIE