Uroczystość Niepokalanego Poczęcia w Kościele Ducha Świętego

W Kościele Ducha Świętego w Wilnie odbyła się uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Mszę świętą odprawił ks. Ireneusz Łukanowski. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny został ogłoszony w Kościele Katolickim 8 grudnia 1854 roku przez Piusa IX jako dogmat wiary. „ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć“ - można przeczytać w konstytucji apostolskiej Piusa IX  Ineffabilis Deus.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej