Uroczystość na Rossie: Józef Piłsudski ukształtowany był przez Wilno

W Wilnie rozpoczęły się obchody 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj odbyła się uroczystość na Rossie.

zw.lt

Wieńce przy mauzoleum złożyli politycy, działacze społeczni, polscy dyplomaci , przedstawiciele szkolnictwa polskiego, harcerze oraz zwykli mieszkańcy Wileńszczyzny.

„Spotykamy się w wigilię 150. rocznicy urodzin ojca naszej niepodległości marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotykamy się na wileńskiej Rossie, gdzie zgodnie z jego życzeniem spoczęła jego matka Maria z Bilewiczów Piłsudska i spoczęło jego serce” – powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

„Józef Piłsudski ukształtowany był przez Wilno. Wielokrotnie o tym podkreślał, wielokrotnie o tym mówił, że to Wilno go wychowało. Atmosfera domu rodzinnego. Zwłaszcza zaszczepiona przez matkę miłość do tradycji poezji romantycznej uczyniła z niego człowieka, który poprowadził potem naród do zwycięstwa, do niepodległości” – dodał Kasprzyk.

Głos zabrała również ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska. „Wdzięczni jesteśmy przede wszystkim Józefowi Piłsudskiemu za to, że odbudował państwo polskie. Chcemy również, a może przede wszystkim, okazać wdzięczność za to, że to państwo polskie obronił w 1920 roku. To zwycięstwo obroniło nie tylko Polskę, ale również Litwę i inne kraje Europy Wschodniej przed nawałnicą bolszewicką” – podkreśliła ambasador.

We wtorek (5 grudnia) zostaną złożone wieńce w Zułowie.

Natomiast w Wileńskim Ratuszu odbędzie się konferencja naukowa „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim” organizowana przez Instytut Polski w Wilnie, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii Litwy oraz Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej