Uroczyście poświęcono herb i flagę Kowalczuk

Mieszkańcy Kowalczuk 10 listopada mieli szczególny dzień w historii swojego osiedla – oficjalnie zaprezentowano herb i flagę. Kuty krzyż na czerwonym tle, łączący trzy kościoły znajdujące się na terenie gminy kowalczuckiej, odtąd będzie wyjątkowym symbolem Kowalczuk.

vrsa.lt
Uroczyście poświęcono herb i flagę Kowalczuk

Fot. Samorząd Rejonu Wileńskiego

W uroczystościach w Kowalczukach wzięło udział liczne grono gości: wicemer samorządu rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė i wicemer Algis Vaitkevičius, poseł na Sejm Czesław Olszewski, radni samorządu rejonu wileńskiego i inni.

Doniosłe dla wspólnoty święto rozpoczęło się od mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, którą odprawił proboszcz ks. Henryk Naumowicz. Podczas mszy św. dokonano poświęcenia flagi i herbu Kowalczuk, a licznie zgromadzeni mieszkańcy i przybyli goście modlili się za wspólnotę, prosząc o błogosławieństwo, wzajemny szacunek, miłość i wytrwałość.

Po mszy świętej odbyła się uroczysta procesja, która udała się do Centrum Kultury w Kowalczukach, gdzie odbył się koncert i padły słowa życzeń. Pod dźwięki muzyki orkiestry, na czele procesji szedł chorąży z flagą herbową Kowalczuk, uczestnikom procesji towarzyszył podniosły nastrój.

Wicemer Edyta Tamošiūnaitė, gratulując wspólnocie, podkreśliła, że posiadanie herbu własnego osiedla to powód do dumy i zobowiązanie do ochrony reprezentowanych wartości.

„Dzisiaj jesteśmy świadkami historii, kiedy w gminie Kowalczuki odbyło się poświęcenie herbu i flagi. Dziś dużo mówiło się o symbolice, rzeczywiście jest to nie tylko święto czy honor, ale także wielka odpowiedzialność. Prezentowane w herbie wartości i symbole to harmonia i zgoda wszystkich. Nasza ziemia jest wyjątkowa, żyją na niej ludzie różnych narodowości, a my, żyjąc tu razem, musimy się wzbogacać, pielęgnować naszą ziemię i wartości oraz przekazywać je przyszłym pokoleniom. Oglądając się w przeszłość i patrząc w przyszłość, żyjąc w dniu dzisiejszym, dbamy o naszą przyszłość. To, co przekazali nam nasi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice, my to dziś przekazujemy także młodzieży. Bardzo ważne jest, aby w pokoju, kultywując chrześcijańskie tradycje i wartości, które reprezentuje herb, nieść to z szacunkiem. Herb i flaga są największym zaszczytem Państwa. Pielęgnujcie wartości zawarte w tym herbie” – gratulując mówiła E. Tamošiūnaitė i zauważyła, że 16 miejscowości rejonu wileńskiego już mają herb.

Gratulując wszystkim zgromadzonym, wicemer Algis Vaitkevičius przekazał życzenia od mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza oraz wręczył Kowalczukom prezent – drewnianą ławkę.

„Mamy w Kowalczukach niezwykłe święto – dziś otwieramy pierwszą stronę nowej historii. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy krzyże, które mają dwa znaczenia i aby zrozumieć te znaczenia, trzeba cofnąć się do historii. W 1696 r. władcy dworu w Szumsku zbudowali drewniany kościółek. Następnie powstał klasztor, w którym osiedlili się dominikanie, i powstał nasz kościół dominikański – Kościół pw. św. Michała Archanioła. Po 300 latach kościół miał piękną rocznicę i z okazji tej rocznicy ustawiono trzy krzyże, które są przedstawione w herbie. Trzeba podkreślić, że nie w każdej parafii znajdują się aż 3 kościoły. To bardzo bogata gmina, z czego bardzo się cieszę” – powiedział zwracając się do wspólnoty A. Vaitkevičius i podziękował byłej staroście Krystynie Gierasimowicz za zainicjowanie powstania herbu.

Zdaniem p.o. obowiązki starosty Kowalczuk, zastępczyni starosty Oli Łukaszewicz, choć minął dość długi proces tworzenia i uzgodnienia standardów herbu, flagi i pieczęci, dziś cała społeczność może się cieszyć, że za pomocą symboli i znaków może pokazać swoją wyjątkowość.

„Serdecznie dziękuję twórcy herbu – artyście, projektantowi, profesorowi Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, Rolandasowi Rimkūnasowi, autorowi herbów wielu litewskich osiedli, za pomysł. Kowalczuki to wyjątkowe miejsce, które odtąd posiada także wyjątkowy herb, odzwierciedlający historię, pobożność, przyrodę i tradycje tej tętniącej życiem osady, pielęgnowane z pokolenia na pokolenie. Życzę, aby zawarte w herbie symbole nadal towarzyszyły wspólnocie i jeszcze bardziej jednoczyły wszystkich” – powiedziała O. Łukaszewicz.

Uroczystość uświetniły występy orkiestry instrumentów dętych Szkoły Artystycznej im. Stanisława Moniuszki w Solecznikach, zespołów placówek oświatowych gminy Kowalczuki i in. Po koncercie na wszystkich czekał świąteczny tort.


Herb Kowalczuk został zatwierdzony 28 października 2022 r. Dekretem nr. 1K-1153 Prezydenta Republiki Litewskiej Gitanasa Nausėdy. Głównym elementem herbu jest kuty krzyż, który łączy trzy kościoły znajdujące się na terenie gminy Kowalczuki, w górnej części dachu których, widać podobny metalowy krzyż z promieniami.

Trzy krzyże przedstawione w herbie symbolizują trzy kościoły: pw. św. Michała Archanioła w Szumsku, pw. Miłosierdzia Bożego w Kowalczukach i pw. Przenajświętszej Matki Bożej Ostrobramskiej w Kienie. Trzy krzyże, przedstawione w herbie, symbolizują także rzeźbę trzech krzyży, która została wzniesiona w Szumsku z okazji 300. rocznicy Kościoła św. Michała Archanioła.

Kwiaty przedstawione w herbie symbolizują działalność rolniczą prowadzoną na terenie gminy. Kwiaty to także Święto Zielna, które jest powszechnie obchodzone na terenie gminy. Kwiaty są symbolem życia, płodności, odrodzenia, piękna, miłości, sukcesu, szacunku, radości. Kwiat pięciolistny jest symbolem harmonii. Symbolika kwiatów jest także elementem tradycyjnej palmy – logo samorządu rejonu wileńskiego.

Liczby ukryte w herbie – trzy i pięć. Trójka (krzyże, promienie, liście, kwiaty i trzony krzyży) to liczba doskonałości. Pięć (kwiat składa się z pięciu płatków) symbolizuje kreatywność, zdrowie i miłość. Kolory figur heraldycznych w herbie – czerwony, złoty i srebrny. Kolor czerwony reprezentuje odwagę i miłość. Złoto symbolizuje inteligencję, szlachetność. Srebro w heraldyce oznacza cnotę, bogactwo, czystość i wodę.

Do chwili obecnej dekretem Prezydenta Republiki Litewskiej zatwierdzono herby 16 osiedli rejonu wileńskiego. Są to: Awiżenie, Bujwidze, Kowalczuki, Ławaryszki, Mejszagoła, Miedniki, Mickuny, Niemenczyn, Niemież, Podbrzezie, Rzesza, Rudomino, Suderwie, Sużany, Szyłany i Zujuny. Inicjatywę stworzenia herbu osiedli wyraziły także Bezdany i Dukszty.

PODCASTY I GALERIE