Upamiętnienie 80. rocznicy zamordowania w Ponarach przedstawicieli polskiej inteligencji

Wczoraj, 22 września, odbyły się uroczystości upamiętnienia 80. rocznicy zamordowania w Ponarach przedstawicieli polskiej inteligencji – zakładników.

zw.lt
Upamiętnienie 80. rocznicy zamordowania w Ponarach przedstawicieli polskiej inteligencji

Fot. zw.lt/ Bartosz Frątczak

Na początku w Kwaterze Polskiej w Ponarach została odprawiona Msza św., odbył się Apel Pamięci z ceremoniałem wojskowym i złożenie wieńców.

Po liturgii szef Urządu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk uhonorował medalami ProPatria osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o Niepodległość RP – m. in. członków Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”.

„Ponary – to synonim ludobójstwa, ale też miejsce niosące istotne przesłanie o postawie patriotycznej naszych rodaków z tamtych lat dla dzisiejszego pokolenia, że mimo straszliwych zagrożeń pielęgnowali polskość i podjęli walkę z okupantem. Jesteśmy im winni pamięć i modlitwę” – mówi Edward Trusewicz, wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

W tegorocznym upamiętnieniu udział wzięli kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, duchowni różnych wyznań, parlamentarzyści, przedstawiciele Ambasady RP w Republice Litewskiej, członkowie Związku Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska”.

Las ponarski był świadkiem zbiorowych egzekucji przeprowadzanych przez okupantów niemieckich i ich litewskich kolaborantów w latach 1941-1944. W tym roku mija 80. rocznica zabójstwa przez ponarskich oprawców przedstawicieli polskiej inteligencji z Wileńszczyzny.

PODCASTY I GALERIE