Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne

Do jutra (do 18 sierpnia, godz.12.00) trwa rekrutacja na studia wyższe.

Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne

Uniwersytet Wileński/Fot. Joanna Bożerodska

UWAGA, MATURZYŚCI!

Najlepsza uczelnia na Litwie – Uniwersytet Wileński zaprasza na kierunek studiów FILOLOGIA  POLSKA (vnf) + DOWOLNA SPECJALIZACJA RÓWNOLEGŁA (anglistyka, skandynawistyka, pedagogika, psychologia itd.).

Kod programu: 6121NX024 (vnf).

ZOSTAŁO KILKA MIEJSC NA STUDIA REFUNDOWANE PRZEZ AMBASADĘ RP

NA LITWIE!

Egzamin z matematyki nie jest potrzebny!

Po ukończeniu podwójnego programu studiów studenci uzyskują STOPIEŃ BAKAŁARZA ZARÓWNO W ZAKRESIE FILOLOGII POLSKIEJ, JAK I DRUGIEGO WYBRANEGO KIERUNKU.

Kontakt:

Polonistikos centras / Centrum Polonistyczne

VU Filologijos fakultetas / Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego

Universiteto g. 5, LT-15013 Vilnius

E-mail: polkatedra@flf.vu.lt , polonistica.vilnensis@gmail.com

Odwiedź  nas na Facebooku: https://www.facebook.com/vupolonistikos.centras

PODCASTY I GALERIE