Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne!

Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne.

zw.lt
Uniwersytet Wileński zaprasza na studia polonistyczne!

Fot. Roman Niedźwiecki

  • Partnerstwo Litwy i Polski nosi charakter strategiczny, dlatego zapotrzebowanie na wykwalifikowanych polonistów jest duże.
  • Dobra znajomość języka i kultury polskiej daje szerokie możliwości kariery w sferze kultury i oświaty, jak też w sektorze stosunków międzynarodowych oraz w biznesie.
  • W trakcie studiów nauczysz się pracować samodzielnie i w grupie, analizować, myśleć krytycznie i twórczo, dążyć do osiągnięcia zakładanych rezultatów pracy i czuć odpowiedzialność za nią.
  • Po ukończeniu studiów na najbardziej prestiżowym uniwersytecie na Litwie będziesz mógł / mogła przyczynić się do rozwoju współpracy pomiędzy Litwą a Polską.

Studia na Uniwersytecie Wileńskim to:

  • wykształcenie humanistyczne na wysokim poziomie europejskim;
  • zapoznanie się z kulturą pogranicza polsko-litewskiego, ze wspólną spuścizną historyczną;
  • staże zagraniczne: możesz wybierać spośród 200 uczelni europejskich (w tym – ponad 30 polskich);
  • możliwość wyboru 50 proc. treści kształcenia (między innymi – z listy 20 języków obcych, jak też z propozycji innych kierunków UW);
  • możliwość wyboru specjalizacji równo-ległej (np. skandynawistyka, germanistyka, iberystyka, psychologia, pedagogika i in.).

NB. Przyjmowani są zarówno absolwenci szkół polskich, jak i osoby z „zerową” znajomością języka polskiego.

ZOSTAŃ NAUCZYCIELEM

UW oferuje kilka możliwości wyboru specjalizacji pedagogicznej i uzyskania kwalifikacji zawodowych nauczyciela ze stypendium rządu litewskiego w wysokości 300 euro miesięcznie:

(1) studia równoległe (od drugiego roku);

(2) roczne studia podyplomowe (po studiach licencjackich);

(3) studia podstawowe Pedagogika przedmiotu (Dalyko pedagogika): polonistyka + język obcy (angielski, niemiecki lub francuski).

PODCASTY I GALERIE