Wilno i Wileńszczyzna
BNS

Uniwersytet Wileński przyzna stypendia niezamożnym studentom

Uniwersytet Wileński po raz pierwszy zacznie przyznawac stypendia dla studentów z rodzin słabouposażonych.

O stypendium w wysokości 200 euro mogą ubiegać się wszyscy studenci niezależnie od wyników w nauce, jeżeli miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 350 euro, poinformowała prorektor Birutė Švedaitė– Sakalauskė.

„Stopnie są wysokie – 8 i więcej. Są to uzdolnieni młodzi ludzie. Wśród wnioskodawców mamy nawet olimpijczyków” – powiedziała prorektor.

W miniony piątek uniwersytety zaprosiły na studia prawie 11 tysięcy abiturientów, o 250 mniej niż przed rokiem. Na Uniwersytecie Wileńskim rozpocznie naukę 3 927 osób.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!