Uniwersytet Edukologiczny otwiera przedszkole

Na początku przyszłego roku Litewski Uniwersytet Edukologiczny otworzy ,,Akademię małych'' – przedszkole, gdzie dzieciaki będą otoczone nie tylko opieką, placówka będzie też pewnego rodzaju ośrodkiem badawczym.

BNS
Uniwersytet Edukologiczny otwiera przedszkole

Fot. Ewelina Mokrzecka

Uniwersyteckie przedszkole będzie miejscem, gdzie studenci będą mogli mieć praktyki. W przyszłości ma tu powstać szkoła początkowa. ,,Akademia małych” ma być częścią wydziału Wychowania pedagogicznego.

Dziekan wydziału Wychowania pedagogicznego Ona Monkevičienė tłumaczy, że przedszkole zostanie utworzone po to, aby poprzez praktykę przyszli nauczyciele mogli nabyć doświadczenie oraz zostać wykwalifikowanymi ekspertami ds wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Warunki są stwarzane po to, aby nauka nie odbywała się tylko w salach wykładowych, ale również w miejscach pracy.

,,Akademia małych” stworzy odpowiednie warunki naukowcom oraz wykładowcom uniwersytetu, pomoże opracować, a także wprowadzić w życie wsparte naukowo, nowoczesne metody wychowania.

PODCASTY I GALERIE