Uniwersytet Edukologiczny: Jeśli chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka

Jeśli chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka. I kształcenie polonistów na odpowiednim poziomie. O to zabiegają wykładowcy z Centrum Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Edukologicznego.

zw.lt
Uniwersytet Edukologiczny: Jeśli  chcemy mieć polskie szkoły na Litwie, potrzebna jest polonistyka

Fot. Joanna Bożerodska

Poza blokiem pedagogicznym oferowane są studentom przedmioty, które rozwijają kompetencje społeczne, ogólnokulturowe i mogą być pomocne w zawodzie nauczyciela, takie jak np edukacja regionalna czy animacja życia kulturalnego . Te przedmioty pokazują też możliwości innej pracy, nie tylko w zawodzie nauczyciela, ale w całym systemie edukacyjnym.

Obecne Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki tworzy 7 pracowników – są to doświadczeni wykładowcy, którzy łączą pracę dydaktyczną z badaniami naukowymi: dr Henryka Sokołowska, dr Halina Turkiewicz, dr Romuald Naruniec, dr Irena Masojć, dr Barbara Dwilewicz, dr Józef Szostakowski i prof. dr hab. Andrzej Baranow

PODCASTY I GALERIE