Umowa Wilna i Lublina: Pamiętając o historii, tworzymy teraźniejszość i przyszłość

Wilno i Lublin będą rozwijały współpracę w dziedzinach oświaty, nauki, kultury i przedsiębiorczości - wynika z listu intencyjnego podpisanego w poniedziałek w stołecznym samorządzie. Formalny początek współpracy wkrótce zwieńczy umowa partnerska obu miast, natomiast efekty praktyczne mają być widoczne już za parę miesięcy: planowane są wspólne konferencje naukowe, udział w festiwalach i imprezach.

Małgorzata Kozicz
Umowa Wilna i Lublina: Pamiętając o historii, tworzymy teraźniejszość i przyszłość

Fot. Saulius Žiūra

„Ważne jest, że inicjujemy współpracę, ponieważ w tym roku obchodzimy 450-lecie Unii Lubelskiej. W związku z powyższym połączenie Wilna i Lublina w wymiarze kulturalnym, w wymiarze debaty naukowej, współpracy uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, zamienić się powinno w konkretne projekty. W Lublinie mamy ich co roku kilkaset. Na 700-lecie naszego miasta dwa lata temu zorganizowaliśmy około 1000 projektów kulturalnych i społecznych. Lublin jest bardzo aktywnym miastem, mamy potencjał do budowy współpracy międzynarodowej” – powiedział w rozmowie z zw.lt prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

„Wilno jest bardzo ważnym dla nas miastem nie tylko ze względu na wspólne dziedzictwo, na historię, na obecność Polaków tu, na Wileńszczyźnie. Staramy się „specjalizować“ aktywność Lublina w Europie Środkowo-Wschodniej właśnie w wymiarze wschodnim. Najstarszym naszym miastem partnerskim jest Lwów, mamy 10 miast partnerskich na Ukrainie, 3 na Białorusi. Ale takiego wspólnego dziedzictwa jak polsko-litewskie czy lubelsko-wileńskie mieć nie będziemy nigdzie, cieszymy się więc z tej możliwości współpracy” – dodał preydent.

Jak poinformował, już w maju odbędzie się konferencja naukowa poświęcona 450-leciu Unii Lubelskiej, z udziałem historyków litewskich, polskich, oraz między innymi prof. Roberta Frosta, który w swojej książce przedstawił „oxfordzkie“ spojrzenie na Unię Lubelską. We wrześniu wielki zjazd historykow również będzie debatował o unii polsko-litewskiej.

„Natomiast dla naszych mieszkańców na codzień ważna jest oferta kulturalna, w której już gościmy artystów z Litwy – co roku przyjeżdżają oni na Jarmark Jagielloński ze swoimi projektami. My też chcemy być obecni w życiu Wilna i Litwy” – podkreślił Krzysztof Żuk.

„Pamiętając o historii, powinniśmy tworzyć teraźniejszość i przyszłość” – powiedziała wicemer Edyta Tamošiūnaitė, przypominając, że organizacje pozarządowe i kulturowe Wilna i Lublina już od pewnego czasu ze sobą współpracują.

„Od dwudziestu lat mamy bardzo prężną współpracę z Gdańskiem, współpracujemy także w Warszawą, z Krakowem. Teraz do tej mapy dołączy jeszcze jedno miasto. Wierzę, że zwiększy to zainteresowanie mieszkańców Wilna – zarówno Polaków, jak i Litwinów – Lublinem, da wiele możliwości wyjazdów, wspólnych projektów – i dla uczniów, i dla artystów, i dla przedsiębiorców” – zaznaczyła wicemer.

Mer Wilna Remigijus Šimašius zauważył, że jako miasta znajdujące się na granicach Unii Europejskiej, w pobliżu wschodnich sąsiadów, Wilno i Lublin mają podobne wyzwania i podobne możliwości.

„Mamy bardzo dobre relacje z wieloma polskimi miastami, między innymi z Warszawą, Gdańskiem i Wrocławiem. Logiczne, że Lublin stoi w tym szeregu i powinniśmy współpracować z Lublinem, ponieważ jest to miasto znane i ważne dla wszystkich Litwinów. Patrząc dziś na perspektywę historyczną, ważne jest zrozumienie, że dzieki Unii Lubelskiej Litwa nie utraciła swoją niezależność, a zyskała partnera w walce przeciwko naszym wspólnym wrogom i za nasze wspólne wartości. Mamy możliwość pokazania tej wspólnoty, która ma głębokie historyczne korzenie” – mówił Šimašius.

„Dzisiaj warto pokazywać, że Lublin nie jest miastem z bajek czy podręczników historii. To współczesne miasto kroczące naprzód. Dzisiejsze porozumienie to początek. Teraz będziemy pracowali nad tym, aby zarówno mieszkańcy Wilna, jak i Lublina co roku czekali na cykliczne imprezy pokazujące współpracę naszych miast, aby pojawiały się oddolne inicjatywy współpracy w różnych dziedzinach” – podkreślił mer Wilna.

PODCASTY I GALERIE