Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Ulice w Nowej Wilejce już noszą imiona powstańców

Bezimienne do tej pory ulice w Nowej Wilejce zostały nazwane imionami powstańców styczniowych. Wcześniej wiele kontrowersji wywołało zlitewszczenie niektórych nazwisk.

Na przykład ulica Tytusa Dalewskiego miała nosić nazwę Tito Daliausko. Ostatecznie po dyskusjach historyków, samorządowej Komisji nazewnictwa, pomników i tablic pamiątkowych oraz polityków poprzestano na wersji Tito Dalevskio.

W Nowej Wilejce pojawiły się także ulice imienia Stanisława Iszory, Antoniego Mackiewicza, Jana Marczewskiego, Juliana Leśniewskiego, braci Rewkowskich, Bolesława Kołyszki i wielu innych – w większości zapisane w wersjach litewskich.

Jak podkreśla Samorząd Miasta Wilna, tradycja powstańcza i nazwiska pohaterów są ważne nie tylko w historii Litwy i Polski, lecz także Białorusi i Ukrainy.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!