Ulgi na transport dla dzieci z rejonu wileńskiego

Dobra wiadomość dla rodziców dzieci mieszkających w rejonie wileńskim, ale uczęszczających do szkół w Wilnie. Wczoraj (25 września) decyzją Rady postanowiono, że uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Samorządu mst. Wilna, ale mieszkającym w okolicznych wsiach lub miasteczkach, będą zwracane rzeczywiste koszty podróży.

vilnius.lt
Ulgi na transport dla dzieci z rejonu wileńskiego

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W celu rekompensaty za podróż rodzice, bądź opiekunowie dzieci muszą się zwrócić do dn. 30 września br. do dyrekcji placówek oświatowych z wnioskiem o pokrycie kosztów za przejazd. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko dziecka, szkołę, klasę, datę urodzenia, preferowaną trasę (przystanek autobusowy), określonego przewoźnika oraz numer rachunku bankowego jednego z opiekunów. Przepis nie będzie miał zastosowania, jeżeli w trakcie roku szkolnego uczeń zmieni miejsce zamieszkania.

Po przeanalizowaniu wniosku, do legitymacji uczniowskiej zostanie wpisana potwierdzona trasa.

Wcześniej uczniowie spoza Wilna, ale uczęszczający do stołecznych szkół byli pozbawieni tych ulg. Rodzice szacowali, że za przejazd swego dziecka w ciągu jednego miesiąca będą musieli zapłacić nawet 100 litów i więcej, czyli rocznie trzeba będzie wydać ponad 1 tys. litów.

PODCASTY I GALERIE