Ułani Zaniemeńscy spotkali się z harcerzami z Grzegorzewa

We wtorek delegacja oficerska Oddziału Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich odwiedziła Gimnazjum w Grzegorzewie, gdzie harcerzom zostały przekazane ufundowane przez nich mundury.

Dorota Skoczyk

Drużyna harcerska w Gimnazjum w Grzegorzewie powstała dopiero rok temu. W tym momencie należy do niej 26 harcerek. Dziewczyny we wtorek opowiedziały gościom o swojej działalności, pokazały zdjęcia i filmiki z obozów i spotkań. Wiadomo, że żadne spotkanie harcerskie nie odbywa się bez piosenek: druhny z Gimnazjum w Grzegorzewie do piosenki przygotowały również specjalną inscenizację.

„Gdyby ktoś mnie zapytał jakiś czas temu, czym dla mnie jest harcerstwo, nie byłabym w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Lecz dziś, gdy za plecami mam dużo przygód, moim zadaniem jest doskonalenie drużyny. Szukam informacji i pomysłów z różnych źródeł. Czasami to wygląda niesamowicie, gdy na przykład w czasie przerwy w szkole, jak zwykle- ktoś rozmawia, ktoś „siedzi” w Facebooku, ktoś odrabia pracę domową, a ja… siedzę i piszę plan zbiórki harcerzy. Nie każdy też zrozumie, jak trudno jest wieczorem zasnąć, gdy nie wszystko jest przygotowane do najbliższej zbiórki. W tym momencie śmiało mogę powiedzieć, że harcerstwo to największa wartość mojego życia” – podczas spotkania opowiedziała jedna z harcerek.

„Dziękujemy za dary, które na pewno przyczynią się do coraz lepszej działalności naszej drużyny. Mam nadzieję, że będziemy z wami współpracować również w przyszłości- za zestaw mundurów, chust i innych upominków delegacji oficerskiej dziękowała drużynowa.

„Muszę przyznać, ze jesteśmy bardzo wzruszeni widząc was w pięknych mundurkach harcerskich. Co prawda teraz mamy na sobie mundury kawalerii, jednak wszyscy wywodzimy się z harcerzy. Nasza droga, również ta konna, zaczęła się właśnie w mundurach harcerskich. Życzymy wam między innymi, żebyście też w przyszłości mieli okazję dosiąść koni”- mówił Filip Kamizela, porucznik Kawalerii Ochotniczej Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich.

„W końcu maja br. w Berżnikach zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona dla naszego Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich. Serdecznie zapraszamy waszą drużynę, pomożemy w sprawach organizacyjnych itd. Mają przyjechać również harcerze z Solecznik oraz z Polski” – mówili członkowie Kawalerii Ochotniczej.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy w maju członkowie kawalerii odwiedzą również Ejszyszki, gdzie również będzie upamiętniona szczególna data. W 1922 roku mieszkańcy miasteczka ufundowali 4 Pułkowi Ułanów Zaniemeńskich sztandar.

Po spotkaniu z harcerzami członkowie Kawalerii Ochotniczej mają w planach również odwiedzenie cmentarza na Rossie, Ostrej Bramy oraz miejsca, gdzie przed wojną znajdowały się koszary Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich, w okolicach ulicy Tuskulenu w Wilnie.

4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich (4 puł.) – oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP. Pułk stacjonował w garnizonie Wilno. Na pamiątkę tego, że pułk był pierwszym oddziałem, który wszedł do grupy zaniemeńskiej i kilkakrotnie przechodził Niemen, pułk postanowił nosić nazwę: 4-ty Pułk Ułanów Zaniemeńskich. Nazwa ta została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wojskowych. Koło Pułkowe powstało na terenie Wielkiej Brytanii 21 stycznia 1947r. Wydaje komunikaty, posiada zbiory w Instytucie Historycznym gen. W. Sikorskiego i systematycznie obchodzi święto pułkowe. Dla upamiętnienia szarży pod Grebionką (rozgromienia przez Pułk 4-ty trzech pułków piechoty sowieckiej 70-go, 71-go i 72- go) dzień 9 lipca ustalono jako dzień święta pułkowego. W 1921r. w marcu ustalono projekt odznaki pułkowej, wedle wzoru mjr. Zabłockiego i statutu opracowanego przez rtm. Łowickiego i przyjętego przez korpus oficerski pułku. Wspomnieć wypada o darowanym pułkowi przez Leona Lisowskiego pucharze srebrnym z przywiązaną do niego tradycją, że z tego pucharu dowódca pułku pije wino tylko w dzień Nowego Roku. ROK 1918 – 1921 W roku 1945 powstało w Londynie Koło Weteranów Pułku Ułanów Zaniemeńskich ich Rodzin i Przyjaciół. Koło isnieje do dnia dzisiejszego (od 1992 roku siedziba w Warszawie).

Więcej o historii 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich można poczytać tutaj.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej