Ukaże się informator poświęcony mniejszościom narodowym na Litwie

„Sukces integracji jest proporcjonalny do tego, na ile człowiek czuje się bezpieczny, zrozumiany, wolny i potrzebny państwu, w którym żyje" - mówi dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej Vida Montvydaitė. Jak dodaje, ważne jest, by większość narodowa przyjęła i zrozumiała mniejszości narodowe, a rozwiązując aktualne problemy, nie ignorowała współobywateli.

zw.lt
Ukaże się informator poświęcony mniejszościom narodowym na Litwie

Fot. TMD

Jednym z podstawowych składników wzajemnego zrozumienia jest poznanie tych, którzy żyją obok nas – zauważa Montvydaitė. Z tego powodu Departament Mniejszości Narodowych podjął się inicjatywy wydania informatora „Wspólnoty narodowe na Litwie. Liczby. Fakty. Działalność”. Zostaną w nim przedstawione 22 największe na Litwie wspólnoty narodowe, członkowie których założyli blisko 300 organizacji społecznych i ponad 40 szkółek sobotnio-niedzielnych.

„Jako twórcy tego wydania mamy nadzieję, że czytelnicy będą mieli dobrą okazję, by bliżej zapoznać się ze wspólnotami narodowymi, historią ich powstawania, kulturą, tradycjami i obyczajami. Lepiej poznając się nawzajem, możemy tworzyć zgodne i harmonijne społeczeństwo, w którym nie ma miejsca na etniczną wrogość i dyskryminację narodowościową” – mówi Vida Montvydaitė.

„Dziedzictwo kulturowe jest symbolem wielokulturowego społeczeństwa, w którym największe wartości są tworzone poprzez wspólne działanie, synergię. Są to zasady, których należy przestrzegać także w 21. wieku, bo niejedno państwo Europy i świata zderzyło się z wyzwaniami wielokulturowego społeczeństwa” – dodaje dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych.

W 36-stronicowym katalogu przedstawione są kierunki działalności departamentu, centra kultury mniejszości narodowych i odznaczenia ufundowane przez departament, wręczane za rozwój dialogu międzykulturowego i zasługi dla kultury oraz zachowania tożsamości mniejszości narodowych. Przedstawiona jest koncepcja finansowania projektów organizacji pozarządowych.

O szacie graficznej broszury zadecydował fakt, że na Litwie mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Obok każdej wspólnoty narodowej znajdują się napisy w jej języku.

Treść wydania była przygotowywana we współpracy z mniejszościami narodowymi. Poświęcono uwagę organizacjom społecznym, historycznym związkom z Litwą. Same wspólnoty decydowały, co opowiedzieć o sobie Litwie i współobywatelom. Największym mniejszościom narodowym – Polakom, Białorusinom, Rosjanom, Ukraińcom, w informatorze poświęcono po 2-3 strony, mniejszym – po jednej.

Broszura ukaże się nakładem 600 egzemplarzy.

PODCASTY I GALERIE