Ukazała się litewska wersja książki „Likwidacja getta wileńskiego”

Staraniem Ambasady RP w Wilnie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym oraz Wileńskim Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona ukazała się litewska wersja książki Mendla Balberyszskiego "Likwidacja getta wileńskiego" w tłumaczeniu Kazysa Uscily i oprawie graficznej Gulnary Galiachmetovej.

zw.lt
Ukazała się  litewska wersja książki „Likwidacja getta wileńskiego”

PODCASTY I GALERIE