Ujednolicenie zniżek w placówkach edukacji nieformalnej

We wszystkich szkołach artystycznych i sportowych, klubach dziecięcych i młodzieżowych, uczniowskich centrach twórczych i szkoleniowych, otwartych centrach młodzieżowych i innych nieformalnych placówkach edukacyjnych samorządu miasta Wilna ujednolicono procedurę dotyczącą stosowania zniżek lub zwalniania z opłaty edukacyjnej.

BNS
Ujednolicenie zniżek w placówkach edukacji nieformalnej

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Zniżki przeznaczone są nie tylko dla dzieci i młodzieży z rodzin wspieranych, ale także dla rodzin wielodzietnych i obywateli Ukrainy.

Rada Miasta Wilna poparła ujednolicenie zniżek. Do tej pory w różnych placówkach zajętości dzieci i młodzieży samorządu miasta Wilna obowiązywały różne procedury. Każda placówka miała własną zatwierdzoną procedurę, która przewidywała, kto mógł nie płacić lub otrzymać zniżki na edukację.

Odtąd we wszystkich wymienionych wyżej placówkach z opłat za naukę zwolnieni są odbiorcy świadczeń socjalnych i pomocy społecznej;
uczniowie, którzy zostali bez opieki rodzicielskiej; dzieci i młodzież niepełnosprawna; uchodźcy wojenni z Ukrainy.

Zniżki obejmują również rodziny wielodzietne.

PODCASTY I GALERIE