Uhonorowano laureatów 30. Olimpiady Języka Polskiego i Literatury

Dzisiaj w stołecznym samorządzie odbyło się uhonorowanie laureatów 30. edycji Olimpiady Języka Polskiego i Literatury. Organizatorem uroczystości była Fundacja KULTURA WILNA, która podjęła inicjatywę zdobycia nagród olimpijczykom. Do laureatów powędrowały smartfony iPhone i smart zegarki, których fundatorem jest Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Prezes Fundacji KULTURA WILNA Edward Trusewicz przekazał gratulacje zawarte w liście szefa Kancelarii Senatu RP ministra Jakuba Kowalskiego, wystosowanym do olimpijczyków i ich nauczycieli. Zebranym na uroczystości również gratulowała wicemer Wilna Edyta Tamošiūnaitė.

zw.lt
Uhonorowano laureatów 30.  Olimpiady Języka Polskiego i Literatury

Fot. Joanna Bożerodska

Laureaci:

I miejsce

Gabriela Wojniłło (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Czesława Osipowicz)

II miejsce

Tomasz Sokołowski (Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie (nauczycielka Elwira Bielawska)

Katarzyna Jachimowicz (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Teresa Król)

III miejsce

Natalia Magdalena Urbanowicz (Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (nauczycielka Czesława Osipowicz)

Ronald Dudziński (Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach (nauczycielka Lilia Kutysz)

Gabriela Pszednia (Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach (nauczycielka Irena Szulska)

Fot. Joanna Bożerodska

WYRÓŻNIENIA

Elżbieta Titanec (Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Ilona Herman)

Ernest Gulbicki (Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (nauczycielka Krystyna Rostowska)

Agata Nakrewicz (Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach (nauczycielka Krystyna Turkot)

Ewelina Grochowska (Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach (nauczycielka Halina Szturo)

PODCASTY I GALERIE