Uczestnicy projektu „Wrota Historii Ojczystej” w Radiu Znad Wilii

"Chcieliśmy przekonać się o prawdziwości niektórych mitów dotyczących relacji polsko-litewskich. Miłym zaskoczeniem było dla nas to, że Litwini nie reagują agresją na polską mowę w transporcie publicznym, a odwrotnie - są życzliwi i przyjaźni" - mówią uczestnicy projektu "Wrota Historii Ojczystej". W czwartek uczniowie z Polski odwiedzili redakcję Radia Znad Wilii.

zw.lt
Uczestnicy projektu „Wrota Historii Ojczystej” w Radiu Znad Wilii

Fot. Małgorzata Kozicz

Grupa ponad 20 osób ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce spędziła w Wilnie 6 dni, spotykając się z uczniami szkół polskich w Wilnie, redakcjami polskich mediów, Komitetem Opieki nad Starą Rossą. Odbyli spotkania w Instytucie Polskim, a do Sejmu Litwy zaprosił ich wiceprzewodniczący Jarosław Narkiewicz. Efektem spotkań ma być książka, opisująca losy Polaków na Litwie, która ukaże się w grudniu.

„Długo szykowaliśmy się do projektu, czytaliśmy teksty źródłowe, oglądaliśmy filmy i programy, mieliśmy naprawdę spory zasób wiedzy na temat organizacji polskich na Wileńszczyźnie. Ale co innego przeczytać książkę o zespole „Wilia”, a co innego spotkać się z członkami zespołu, być przez nich zaproszonym do wspólnego tańca i śpiewu” – mówi trener projektu Agata Żukowska z Instytutu Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Jak przyznają uczestnicy projektu, wizyta w Wilnie – dla wszystkich pierwsza w życiu – była dla nich nowym spojrzeniem nie tylko na to miasto, znane dotąd z faktów historycznym czy książek, ale też na własny stosunek do polskości czy poczucia patriotyzmu.

W redakcji Radia Znad Wilii uczestnicy projektu opowiedzieli o jego przebiegu, pytali również o historię powstania rozgłośni i pracę dziennikarzy.

Wrota Historii Ojczystej to projekt, współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, a organizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pod opieką Instytutu Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w ramach którego organizowany jest obóz naukowy w Wilnie oraz warsztaty stacjonarne w Domu Polonii w Pułtusku, połączone ze sobą specjalnie przygotowanymi webinariami z zakresu najnowszej historii Polski.

PODCASTY I GALERIE