Uczennica z „Syrokomlówki” wygrała miejską olimpiadę z języka polskiego

Marta Faustyna Chmielewska z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli została laureatką miejskiej XXVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, która zakończyła się dzisiaj (8 lutego) w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza.

Antoni Radczenko
Uczennica z „Syrokomlówki” wygrała miejską olimpiadę z języka polskiego

Drugie miejsce zajął Sebastian Salwiński z Gimnazjum Jana Pawła II, trzecie – Agnieszka Litwinowicz z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. Ogółem do uczestnictwa zgłosiło się 11 osób, dwie nie były obecne z powodu choroby.
Uczestnicy biorący udział w olimpiadzie otrzymali dyplomy oraz zakwalifikowali się do krajowych eliminacji olimpiady z języka polskiego.

„W ciągu dwóch dni mieliśmy przyjemność czytania oraz wysłuchiwania odpowiedzi uczestników olimpiady. (…) Były bardzo dobre wypowiedzi. Zarówno ustne, jak i pisemne. Mogą oczywiście być jeszcze lepsze (…) Były przygotowane bardzo rozsądne wypowiedzi. Zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy, co uczestnicy przed następnym etapem mogliby poprawić. Na pewno jest coś do zrobienia, ale przede wszystkim należałoby złożyć gratulacje, za tą decyzję podjęcia się dużego trudu przygotowania, przewertowania wiele tomów książek, czytania tego i pogłębiania wiedzy z języka polskiego. Za tą decyzję wszystkim należą się gratulacje” – podzielił się z zebranymi na sali członek komisji sprawdzającej Romuald Naruniec z Uniwersytetu Edukologicznego.

„Ja również jestem godna podziwu dla wszystkich uczestników, bo każdy z nas wie, jak wiele trzeba włożyć wysiłku, jak wiele trzeba tomów literatury przeczytać, aby przygotować się do olimpiady z języka ojczystego” – podkreśliła przewodnicząca komisji Barbara Dajnowicz  z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Olimpiada składała się trzech etapów: interpretacji, testu oraz odpowiedzi ustnej. W interpretacji największą popularnością cieszył się wiersz „Samotność” Bolesława Leśmiana, który wybrało czterech uczestników. Trzy osoby sięgnęły po wiersz Julii Hartwig „Próba”, a dwóch uczestników podjęło się interpretowania fragmentu powieści Władysława Reymonta „Chłopi”. Nikt się niestety nie pokusił na interpretację porównawczą.

Od kilku lat do uczestnictwa zgłasza się mniejsza liczba osób. W 2015 uczestniczyły 24 osoby, w 2016 – 16, a w tym roku tylko dziewięciu.

„Martwi fakt, że zmniejsza się liczba młodzieży. Miało być jedenastu uczestników. Dwie osoby zachorowały w ostatniej chwili. Może jest kilka przyczyn. Po pierwsze, zmniejszyła się liczba szkół. Nie wszystkie szkoły mają klasy maturalne. Inna sprawa, że być może jest trudno namówić, zachęcić do tej olimpiady. Bo to jest chyba jedyna olimpiada, która wymaga aż tyle wysiłku, dlatego że nie szykuje się do niej w ciągu tygodnia lub dwóch. Szykuje się co najmniej w ciągu kilku miesięcy. Uczeń musi być oczytany. Musi przeczytać nie tylko wiele utworów, ale również krytyki literackiej. Mieć swoje zdanie na różne tematy. Bo z komisją się dyskutuje, to nie jest tylko wykład” – powiedziała Barbara Dajnowicz.

PODCASTY I GALERIE