Tytuł Polaka Roku 2017 zdobyła Regina Markiewicz

W niedzielny wieczór po raz dwudziesty oficjalnie ogłoszono zwycięzców plebiscytu "Polak Roku" organizowanego przez "Kurier Wileński". Laureatką tegorocznej edycji została Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Małgorzata Kozicz

Redaktor „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz przypomniał, że redakcja w tym roku obchodzi podwójny jubileusz – plebiscyt „Polak Roku” odbywa się po raz 20., a 1 lipca gazeta będzie świętowała 65. urodziny.

„To właśnie dzięki wam, którzy codziennie kupują naszą gazetę, jest możliwy ten plebiscyt. Chcecie kupować gazety, wycinać kupony, ale najważniejsze, że chcecie dziękować tym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że mamy polską Wileńszczyznę. Zdawałoby się, że w ciągu 20 lat można było podziękować wszystkim zasłużonym Polakom. Pojawiają się jednak coraz nowe nazwiska, nowe osobowości, którym warto dziękować” – podkreślił Mickiewicz.

Polaka Roku w głosowaniu wybierają czytelnicy „Kuriera Wileńskiego”, wysyłając kupony z nazwiskiem swojego faworyta. Na ostateczny wybór ma wływ także kapituła konkursu, składająca się z laureatów poprzednich edycji.

„W ciągu 20 laty tytuł Polaka Roku otrzymało wiele osób. Najczęściej są to ludzie, którzy swoją codzienną cieżką pracą przyczynili się do utrzymania polskości na Wileńszczyźnie. Czytelnicy dostrzegają te zasługi, tę pracę. Najwięcej tytułów otrzymali ludzie związani z wychowaniem młodzieży – ludzie Kościoła i ludzie szkoły” – zauważył wydawca „Kuriera Wileńskiego” Zygmunt Klonowski.

Laureatka plebiscytu Regina Markiewicz dziękowała za wszystkie oddane za nią głosy. Jak powiedziała, jest wdzięczna szkołom, przedszkolom rejonu solecznickiego, uniwersytetowi trzeciego wieku, przyjaciołom, kolegom z pracy.

„To, że jestem tutaj, zawdzięczam swojej mamie. W mojej rodzinie zawsze była polskość, religia, wiara – od rodziny wszystko się zaczyna” – powiedziała laureatka tytułu Polak Roku.

Jej wspomnienia z dzieciństwa to udział we mszy świętej w każdą niedzielę, mimo że mama pracowała jako nauczycielka i w sowieckich czasach nie mogła demonstrować religijności. To strój krakowski, wyhaftowany przez mamę, w którym mała Regina chodziła do kościoła w Ejszyszkach. To uroczysta pierwsza komunia, do której przystąpiła w Polsce.

Późniejsze lata to studia na dzisiejszym Uniwersytecie Edukologicznym, gdzie na swoim roku była jedyną Polką. Jak podkreśla, jej przyjaciele Litwini zawsze widzieli w niej Polkę, i wszyscy zawsze szanowali się nawzajem.

„W wydziale oświaty mamy niełatwe zadanie. Nie tylko pracujemy pod skrzydłem polskiej władzy, jak się może komuś wydawać. Rada podejmuje decyzje, a my musimy wykonywać je w taki sposób, aby nikt nie był skrzywdzony – ani Polak, ani Litwin. Tak, aby każde dziecko w szkole było szczęśliwe. Przede wszystkim zaś powinniśmy w uczniach widzieć przyszłych rodziców. Zaszczepić w nich miłość do ojczyzny, ale też godność narodową, aby przekazali ją swoim dzieciom” – mówiła Regina Markiewicz.

Życzyła zebranym, aby rok 2018 – rok stulecia niepodległości Litwy i Polski, stał się rokiem wielkiej przyjaźni, wyrozumiałości i wzajemnego wsparcia.

Dziesiątka finalistów konkursu Polak Roku 2017:

O. Marek Adam Dettlaff, gwardian klasztoru franciszkanów w Wilnie, rektor kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Ryszard Jankowski prezes wędziagolskiego oddziału ZPL
Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Wilnie
Marian Kaczanowski, dyrektor Szkoły Sportowej Rejonu Wileńskiego
Artur Ludkowski, doradca społeczny do spraw mniejszości narodowych premiera Rządu RL, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Regina Markiewicz, kierownik wydziału oświaty i sportu w samorządzie rejonu solecznickiego
Dr Irena Mikłaszewicz, historyk, polonista, pracownik Filii Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku
Dr Józef Szostakowski, historyk literatury, wileński poeta i przewodnik
Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Wilna z ramienia AWPL-ZChR
Dariusz Żybort, lekarz, wiceprzezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie, członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej