Tysięczne wydanie Tygodnika Wileńszczyzny

Dzisiaj do rąk czytelników trafiło tysięczne wydanie Tygodnika Wileńszczyzny – gazety ukazującej się już niemal od 20 lat. Gazeta jest wydawana w języku polskim i litewskim, jest czytana nie tylko w Wilnie i na Wileńszczyźnie, we wszystkich zakątkach naszego kraju, gdzie mieszkają Polacy: na Kowieńszczyźnie, w Kiejdanach, dociera do osób zainteresowanych tematyką poruszaną na łamach, mieszkających w Polsce.

Tysięczne wydanie Tygodnika Wileńszczyzny

Fot. zw.lt

Dziennikarka Irena Mikulewicz, redaktor wydania jubileuszowego mówi, że życie Wileńszczyzny, jej mieszkańców, obrona ich praw od początku istnienia gazety były dla Tygodnika Wileńszczyzny najważniejsze.

Irena Mikulewicz

Na pierwszej stronie jubileuszowego tysięcznego wydania ‚Tygodnika Wileńszczyzny” zamieszczone zostało Słowo do Czytelnika, są też opinie czytelników oraz przegląd wydarzeń, które na przeciągu lat były naświetlane na łamach gazety, również artykuły na aktualne tematy.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej