Tydzień Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest otwarte całą dobę. Pomiędzy odprawianymi Eucharystiami odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu i jest możliwość spowiedzi świętej. Wszyscy przybyli księża są serdecznie zaproszeni do koncelebrowania Mszy Świętej.

zw.lt
Tydzień Miłosierdzia Bożego

fot. zw.lt

2016.03.25 – 2016.04.03

24 marca, Wielki Czwartek

„PO TYM WSZYSCY POZNAJĄ, ŻEŚCIE UCZNIAMI MOIMI, JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ WZAJEMNIE MIŁOWALI

14.45 Uroczysta Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia.
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Liturgia godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

25 marca, Wielki Piątek
Dziś sprowadź mi ludzkość całą, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia Mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jaki mnie pogrąża utrata dusz.

14.45 Uroczysta Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia.
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Liturgia godzin. Nieszpory.
20.00 Liturgia Męki Pańskiej. Modlitwa przy krzyżu do Wielkiej Soboty
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

26 marca, Wielka Sobota
Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje.

14.45 Uroczysta Liturgia Godzin. Modlitwa w ciągu dnia.
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
20.00 Uroczysta Msza Św. Wigilii Paschalnej. Prosimy przynieść ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

27 marca, Niedziela Wielkanocna
O MOJA RADOŚCI, CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!
Dziś sprowadź mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Mariusz Marszałek.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Andrius Narbekovas.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św. (w języku polskim)
18.00 Msza Św. (w języku litewskim) Celebruje ks. Kęstutis Palikša.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
2.00 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

28 marca, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Dziś sprowadź mi dusze pogan i tych, którzy mnie jeszcze nie znają, i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks.Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Mariusz Marszałek.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje Kowieński ks. arcybiskup emeryt Sigitas Tamkevičius, SJ.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św.( w języku polskim). Celebruje ks. Wojciech Górlicki.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Andrius Lazerovas.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20:00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. kardynał Audrys Juozas Bačkis.
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec


29 marca, Wtorek
Dziś sprowadź mi dusze heretyków i odszczepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą mi męki.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św.( w języku polskim). Celebruje ks. Andrzej Bogdziewicz.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewski). Celebruje ks. biskup z Vilkaviškisa Rimantas Norvila.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Jan Czerniawski.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Ričardas Doveika.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Alfonsas Kelmelis.
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

30 marca, Środa
Dziś sprowadź mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu moim. Dusze te są najwięcej podobne do serca mojego, one krzepiły mnie w gorzkiej konania męce; widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u moich ołtarzy, na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św.( w języku polskim). Celebruje ks. Ruslan Vilkiel.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje metropolita Kowieński ks. arcybiskup Lionginas Vibalas, SJ.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Arūnas Kesilis.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Nerijus Vyšniauskas.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Rimas Kalmantavičius.
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

31 marca, Czwartek
Dziś sprowadź mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Edvard Dukel.
10.00 Msza Św. (w języku włoskim)
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup z Koszedar Jonas Ivanauskas.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Elijas Markauskas.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Artūras Jagelavičius.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Bernardas Sajeta.
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

1 kwietnia, Piątek
Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Ronald Kuźmicki.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup z Telšiai Jonas Boruta, SJ.
13.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Jurgis Vitkovski.

16.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup pomocniczy Archidiecezji Kowieńskiej Kęstutis Kėvalas. Międzynarodowa transmisja przez Radio Maryja do 70 państw.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Virginijus Česnulavičius.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Arūnas Simonavičius.
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec


2 kwietnia, Sobota
Dziś sprowadź mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej obrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Jurek Czarniawski, CSJ.
11.30 Różaniec
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. biskup z Szawel Eugenijus Bartulis.
13.30 Msza Św. z udziałem III Zakonu Franciszkańskiego
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia (w języku polskim)
16.00 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. Andrzej Szuszkiewicz.
18.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Artūras Kazlauskas.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
21.00 Ekumeniczna Droga Światła z Ostrej Bramy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Prosimy o przyniesienie świec. Po procesji w Sanktuarium zostanie odśpiewana ,,Apokalipsa Św. Jana Apostoła” (Apocalypsis Joannis).
24.00 Różaniec (w języku łacińskim)
2.30 Różaniec
3.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
5.00 Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
6.30 Różaniec

3 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego
ŁASKA I POKÓJ OD TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI

7.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Vaidas Vaišvilas.
8.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. prał. Jan Kasiukiewicz.
10.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Valdas Girdžiušas.
12.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje metropolita Wileński ks. arcybiskup Gintaras Grušas. Transmisja telewizyjna przez LRT,, Kultūra“.
13.30 Msza Św. (w języku polskim). Celebruje ks. biskup pomocniczy Archidiecezji Wileńskiej Arūnas Poniškaitis.
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
17.00 Msza Św. (w języku angielskim). Celebruje ks. arcybiskup metropolita Wileński Gintaras Grušas. EWTN Global Catholic Network transmisja telewizyjna do USA i innych państw na różnych kontynentach.
19.00 Różaniec
19.30 Uroczysta Liturgia Godzin. Nieszpory.
20.00 Msza Św. (w języku litewskim). Celebruje ks. Hans Friedrich Fischer. Uczestniczy wspólnoty z Wileńskiego Seminarium Duchownego im. Św. Józefa.

PODCASTY I GALERIE