Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia Bożego w Wilnie

W dniach 18 - 28 kwietnia br. w Wilnie odbędzie się tradycyjny Tydzień Miłosierdzia Bożego.

Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia Bożego w Wilnie

Fot. Joanna Bożerodska

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jest otwarte całą dobę. W Sanktuarium trwa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, z wyjątkiem godzin, w których są sprawowane Msze Święte. Jest także możliwość przystąpienia do Sakramentu Pojednania. Wszystkich przybyłych księży serdecznie zapraszamy do koncelebrowania Mszy Świętej.

18 kwietnia, Wielki Czwartek

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

14.45 Liturgia Godzin (modlitwa w ciągu dnia)
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Wieczerzy Pańskiej. Obrzęd umywania nóg.

19 kwietnia, Wielki Piątek

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

14.45 Liturgia Godzin (modlitwa w ciągu dnia)
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Liturgia na cześć Męki Pańskiej (po zakończeniu liturgii adoracja Krzyża do Wielkiej Soboty).

20 kwietnia, Wielka Sobota

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

14.45 Liturgia Godzin (modlitwa w ciągu dnia)
15.00 Godzina Miłosierdzia
19.00 Różaniec
20.00 Wigilia Paschalna

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą świec w celu odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

21 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie

Radości moja, Chrystus Zmartwychwstawał! Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociech wśród goryczy morza.

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
12.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Edward Dukiel
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Elijas Markauskas
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrius Narbekovas
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu. Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

22 kwietnia, poniedziałek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają; i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas
11.30 Różaniec
12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. kard. Audrys Juozas Bačkis
13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mykolas Sotničenka
14.30 Różaniec
15.00 Godzina Miłosierdzia
15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)
16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Franciszek Jusiel
18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Dainius Matiukas
19.00 Różaniec
19.30 Nieszpory
20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrius Narbekovas
Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.
22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

23 kwietnia, wtorek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych, i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego; w gorzkiej

męce rozdzierali Mi ciało i serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem,

goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas

09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Gintaras Černius

11.30 Różaniec

12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Jonas Ivanauskas (Kaišiadorys)

13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vitalij Kisiel

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

14.30 Różaniec

15.00 Godzina Miłosierdzia

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Andrzej Bogdziewicz

18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Audrius Undraitis

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

19.00 Różaniec

19.30 Nieszpory

20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vygintas Gudeliūnas

Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.

22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

24 kwietnia, środa Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim.

Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce;

widziałem je jako ziemskich aniołów, które będą czuwać u Moich ołtarzy, na nie zlewam całymi

strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam

swoim zaufaniem.

08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas

09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) z udziałem duchowieństwa Archidiecezji Wileńskiej

11.30 Różaniec

12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Kęstutis Kėvalas (Telšiai)

13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Egidijus Venskus

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

14.30 Różaniec

15.00 Godzina Miłosierdzia

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Walentyn Dulko

18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrejus Lazarevas

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

19.00 Różaniec

19.30 Nieszpory

20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Benas Audrius Martusevičius

Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.

22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

25 kwietnia, czwartek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w

miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego.

One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu

przyszłym, żadna nie dostanie się do ognia piekielnego, każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci

godzinie.

08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas

09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Rimvydas Jurkevičius

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Ričardas Doveika

11.30 Różaniec

12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Linas Vodopjanovas OFM

(Panevėžys)

13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Marius Venskus

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

14.30 Różaniec

15.00 Godzina Miłosierdzia

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Ronald Kuzmickas

18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mindaugas Šlaustas

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

19.00 Różaniec

19.30 Nieszpory

20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – przewodniczy J. E. bp Darius Trijonis (Vilnius)

Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.

22.00 Zostanie odśpiewana Ewangelia według Świętego Jana.

Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas.

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

26 kwietnia, piątek Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia

Mojego, niechaj strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze

Mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości; w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze

skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie

byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas

09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Aloyzas Volskis

11.30 Różaniec

12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Rimantas Norvila (Vilkaviškis)

13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Eduardas Kirstukas

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

14.30 Różaniec

15.00 Godzina Miłosierdzia

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Jarosław Spirydowicz

17.00 Msza Święta (w języku francuskim). Bezpośrednia transmisja w programie Radio Espérance.

18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Dainius Lukonaitis

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

19.00 Różaniec

19.30 Nieszpory

20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mindaugas Bernotavičius

Po Mszy Świętej zostanie odśpiewany Różaniec.

22.00 Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

27 kwietnia, sobota Oktawy Wielkanocnej

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej

ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były

powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. – Dla nich jest

ostateczna deska ratunku uciec się do miłosierdzia Mojego.

08.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Elijas Markauskas

09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

11.30 Różaniec

12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. bp Jonas Kauneckas (Panevėžys).

13.30 Msza Święta (w języku litewskim). Modli się franciszkański zakon świeckich.

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

14.30 Różaniec

15.00 Godzina Miłosierdzia

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim) – ks. Mirosław Grabowski

18.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Arūnas Kesilis

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

19.00 Różaniec

19.30 Nieszpory

21.00 Ekumeniczna Droga Światła (Ostra Brama-Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą świec.

Na zakończenie procesji w sanktuarium zostanie odśpiewana Apokalipsa według Św. Jana

(Apocalypsis Ioannis).

Bezpośrednia transmisja w programie Marijos radijas.

Wieczór uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu.

Uczestniczą grupy młodzieżowe parafii wileńskich oraz wspólnota młodzieży akademickiej.

28 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

ŁASKA I POKÓJ OD TEGO, KTÓRY JEST I KTÓRY BYŁ, I KTÓRY PRZYCHODZI

07.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

08.00 Msza Święta (w języku polskim). Modlą się pielgrzymi z Polski.

09.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Vaidas Vaišvilas

10.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Mindaugas Bernotavičius

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

12.00 Msza Święta (w języku litewskim), przewodniczy J. E. ks. abp Ginatras Grušas, metropolita

wileński. Bezpośrednia transmisja w telewizji LRT „Kultūra“.

13.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Ramūnas Norkus

15.00 Godzina Miłosierdzia

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

15.30 Msza Święta (w języku polskim), przewodniczy J. E. ks. bp Arūnas Poniškaitis (Vilnius)

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

17.00 Msza Święta (w języku angielskim), przewodniczy J. E. ks. abp Ginatras Grušas, metropolita

wileński. Bezpośrednia transmisja do USA i innych państw na różnych kontynentach w

telewizji EWTN Global Catholic Network.

18.30 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Kęstutis Palikša

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

20.00 Msza Święta (w języku litewskim) – ks. Andrzej Szuszkiewicz. W Eucharystii bierze udział

wspólnota Wileńskiego Seminarium Duchownego im. Św. Józefa.

22.00 Msza Święta (w języku francuskim). Bezpośrednia transmisja w programie Radio Espérance.

Śpiewa wspólnota Agnus Dei (Niemcy, Izrael)

Domek św. Faustyny w Tygodniu Miłosierdzia można zwiedzać od godz. 10.00 do 17.00.

Transmisję na żywo całą dobę można oglądać na stronie internetowej: www.gailestingumas.lt

Dievo Gailestingumo šventovė

Dominikonų g. 12, LT-01131 Vilnius

Tel. (8~5) 243 33 13

El. p. gailestingumasvilnius@gmail.com

PODCASTY I GALERIE