Tydzień Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do 11 kwietnia jest otwarte przez całą dobę. W Sanktuarium trwa całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu, z wyjątkiem godzin, w których są sprawowane Msze Święte.

vilnensis.lt
Tydzień Miłosierdzia Bożego

Fot. Joanna Bożerodska

5 kwietnia, poniedziałek, Drugi dzień Wielkanocy

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

10.00 Msza Święta. Celebruje ks. Povilas Narijauskas

11.25 Modlitwa Rόżańcowa

12.00 Msza Święta. Celebruje J. E. ks. abp Gintaras Grušas, metropolita wileński

15.00 Godzina Miłosierdzia (Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień czwarty)  

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim). Celebruje ks. Elijas Markauskas

17.25 Modlitwa Rόżańcowa

18.00 Msza Święta. Celebruje ks. Valdemaras Lisovski

19.00 Modlitwa Rόżańcowa

20.00 Msza Święta. Celebruje ks. Andrius Narbekovas

22.00 Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z bezpośrednią transmisją w programie „Marijos radijas“

6 kwietnia, wtorek

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

10.00 Msza Święta. Celebruje ks. Andrejus Lazarevas

11.25 Modlitwa Rόżańcowa

12.00 Msza Święta. Celebruje J. E. ks. bp Darius Trijonis (Vilnius)

15.00 Godzina Miłosierdzia (Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień piąty)

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)16.00 Msza Święta (w języku polskim). Celebruje ks. Rusłan Wilkiel

17.25 Modlitwa Rόżańcowa18.00 Msza Święta. Celebruje ks. prałat Vytautas Grigaravičius

19.00 Modlitwa Rόżańcowa20.00 Msza Święta. Celebruje ks. Ričardas Doveika

22.00 Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z bezpośrednią transmisją w programie „Marijos radijas“.

7 kwietnia, środa

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

10.00 Msza Święta, ks. Povilas Narijauskas

11.25 Modlitwa Rόżańcowa

12.00 Msza Święta. Celebruje J. E. ks. abp Gintaras Grušas, metropolita wileński

15.00 Godzina Miłosierdzia (Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień szόsty)

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)16.00 Msza Święta (w języku polskim). Celebruje ks. Eduardas Kirstukas

17.25 Modlitwa Rόżańcowa

18.00 Msza Święta. Celebruje ks. Virginijus Veprauskas

19.00 Modlitwa Rόżańcowa20.00 Msza Święta. Celebruje ks. Mindaugas Kučinskas

22.00 Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z bezpośrednią transmisją w programie „Marijos radijas“

8 kwietnia, czwartek

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

10.00 Msza Święta. Celebruje ks. Ramūnas Norkus

11.25 Modlitwa Rόżańcowa

12.00 Msza Święta. Celebruje Kardynał Audrys Juozas Bačkis

15.00 Godzina Miłosierdzia (Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień siόdmy)

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (języku polskim). Celebruje ks. Mirosław Grabowski

17.25 Modlitwa Rόżańcowa

18.00 Msza Święta. Celebruje ks. Nerijus Pipiras

19.00 Modlitwa Rόżańcowa

20.00 Msza Święta. Celebruje ks. Algirdas Akelaitis

22.00 Śpiewana Ewangelia według Świętego Jana. Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z bezpośrednią transmisją w programie „Marijos radijas“

9 kwietnia, piątek

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

10.00 Msza Święta. Celebruje ks. Jonas Cikana

11.25 Modlitwa Rόżańcowa

12.00 Msza Święta. Celebruje J. E. ks. abp emeryt Lionginas Virbalas (Kaunas)

15.00 Godzina Miłosierdzia (Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień όsmy)

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim). Celebruje ks. Jerzy Witkowski

17.25 Modlitwa Rόżańcowa

18.00 Msza Święta. Celebruje ks. Gediminas Jankūnas

19.00 Modlitwa Rόżańcowa

20.00 Msza Święta. Celebruje ks. Rolandas Bičkauskas

22.00 Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z bezpośrednią transmisją w programie „Marijos radijas“

10 kwietnia, sobota

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

10.00 Msza Święta. Celebruje ks. Domingo Avellaneda Cabanillas IVE

11.25 Modlitwa Rόżańcowa

12.00 Msza Święta. Celebruje J. E. ks. bp Arūnas Poniškaitis (Vilnius)

15.00 Godzina Miłosierdzia (Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Dzień dziewiąty)

15.45 Koronka do Miłosierdzia Bożego (w języku polskim)

16.00 Msza Święta (w języku polskim). Celebruje ks. Marek Dettlaff OFM Conv.

17.25 Modlitwa Rόżańcowa

18.00 Msza Święta. Celebruje ks. Stasys Kazėnas SJ

19.00 Modlitwa Rόżańcowa

20.00 Msza Święta. Celebruje ks. prałat Kęstutis Latoža

21.00 Wirtualna Ekumeniczna Droga Światła. Na zakończenie procesji w sanktuarium Miłosierdzia Bożego zostanie odśpiewana Apokalipsa według Św. Jana          

22.00 Nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z bezpośrednią transmisją w programie „Marijos radijas“

11 kwietnia, Niedziela Miłosierdzia Bożego

Łaska i pokόj od Tego, ktόry jest i ktόry był, i ktόry przychodzi.

7.00 Msza Święta. Celebruje ks. Povilas Narijauskas

10.00 Msza Święta. Celebruje ks. Valdemaras Lisovski

12.00 Msza Święta. Przewodniczy  J. E. ks. arcybiskup Gintaras Grušas, metropolita wileński. Transmisja w telewizji LRT „PLUS“ i „Marijos radijas”

15.00 Modlitwa Rόżańcowa

15.30 Msza Święta (w języku polskim). J. E. ks. bp Arūnas Poniškaitis (Vilnius)

17.00 Msza Święta (w języku angielskim). Celebruje J. E. ks. arcybiskup Gintaras Grušas, metropolita wileński. Bezpośrednia transmisja do USA i innych państw na różnych kontynentach w telewizji EWTN Global Catholic Network

18.30 Msza Święta. Celebruje ks. Elijas Markauskas

20.00 Msza Święta. Celebruje ks. Andrius Narbekovas

22.00 Msza Święta (w języku francuskim). Celebruje ks. Frédéric Simonis. Bezpośrednia transmisja w programie Radio Espérance.

Podczas Tygodnia Miłosierdzia Bożego do Sakramentu spowiedzi będzie możliwość przystąpić codziennie w godzinach od 10:45 do 20:00

Spotkania i konferencje:

Poniedziałek 04.05
19.00
 Algirdas Petronis. Wewnętrzne zaburzenia w relacjach.
„Wiele osób kończy swoje dzieciństwo, nigdy nie doświadczywszy bycia kochanymi bezwarunkowo, a to rani ich zdolność do obdarzania zaufaniem i dawania siebie“ (Amoris laetitia) (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)

Wtorek 04.06
19.00
 Artūras Svirbutas. Historia sukcesu dla młodej rodziny. „Miłość potrzebuje czasu dyspozycyjnego i bezinteresownego, który inne rzeczy stawia na drugim planie.” (Amoris laetitia) (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)
21.00 
Wieczόr świadectw – goście – Rimas i Lina Šapauskai (rejestracja na spotkanie Zoom na stronie Faceboku Świątyni oraz www.gailestingumas.lt)

Środa 04.07
19.00 
Justa Petronienė. Żałoba: „Gdy śmierć wbija swoje żądło“ (Amoris laetitia) (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)
21.00 
Wieczόr świadectw – goście – Liudas i Sigutė Mikalauskai (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)

Czwartek 04.08
19.00
 Elena Kosaitė-Čypienė. O miłości płodnej. (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)
21.00 
Wieczόr świadectw – goście – Jurgita Erminaitė – Šimkuvienė (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)

Piątek 04.09
19.00 
Gintautas Vaitoška. Jak wychować Św. Jόzefa? O chłopcach, wychowujących się w cieniu dziewczynek (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)
21.00 
Wieczόr świadectw – goście – Vytautas i Jurgita Saliniai (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)

Sobota 04.10
19.00 
Algirdas Petronis. Czy trudna rozmowa może zbliżyć? „Coraz trudniej rozmawiać ze sobą w sytuacji kryzysowej, jeśli nigdy nie nauczyliśmy się tego czynić.“ (Amoris laetitia) (transmisja na stronie Facebooku Świątyni)

Codzienna transmisja Mszy Św. o godz. 12:00 i 18:00 w Marijos radijas.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości przekazania na rzecz utrzymania Sanktuarium 1,2% od zapłaconego GPM (PIT). Możecie to uczynić za pomocą bankowości elektronicznej lub wypełniając wersję papierową, którą prosimy przynieść do zakrystii Sanktuarium.

Więcej informacji i stałą transmisję wideo na żywo można znaleźć na stronie www.gailestingumas.lt

PODCASTY I GALERIE