Tydzień Języka Polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

Od wielu lat w szkołach polskich rejonu wileńskiego odbywa się „Tydzień Języka Polskiego”. Zazwyczaj organizowany jest w okresie, w którym Polacy obchodzą Święto Niepodległości Polski. Ten rok również nie był wyjątkiem.

vrsa.lt
Tydzień Języka Polskiego w szkołach rejonu wileńskiego

Fot. PAP/ Marcin Onufryjuk

Ta piękna tradycja zrodziła się przed 12 laty z inicjatywy Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego. Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, pielęgnowanie miłości do języka ojczystego, szacunku do tego co polskie i bliskie, a także propagowanie rodzimych tradycji. Jest to też czas, w którym bardziej się uczula młode pokolenie do poszerzania wiedzy z zakresu kultury języka, rozwijania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, kształcenia sprawności ortograficznej i zainteresowania literaturą polską.

Tegoroczny program „Tygodnia Języka Polskiego“ jest niezmiernie bogaty, obejmuje bowiem ponad 200 imprez. W tych dniach odbędą się uroczyste apele z okazji święta Niepodległości Polski. Szkoły wezmą udział w uroczystości składania wieńców na Cmentarzu Rossa, oddając hołd tym, którzy walczyli o wolność narodu polskiego. Dwudziestoosobowa grupa uczniów, na zaproszenie proboszcza parafii św. Wojciecha księdza Ryszarda Umańskiego, wyjedzie na uroczystości niepodległościowe do Częstochowy. Uczniowie jednej ze szkół rejonu połączą się z uczniami szkół miasta Częstochowy podczas uroczystego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

W tygodniu planowane są również konkursy ortograficzne, dyktanda (o Polsce w języku angielskim), zabawy językowe, quizy historyczno-literackie o Polsce, wystawy prac plastycznych. Uczniowie wezmą również udział w konkursie kaligraficznym „Tydzień pięknej literki“ w Muzeum Wł. Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Szkoły chętnie włączają się do akcji Narodowego Czytania, podczas której uczniowie zanurzą się do tejemniczego świata „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji. Poloniści w swoim planie mają  strefowy projekt „W wirze ballad A. Mickiewicza“.

W ramach tygodnia uczniowie obejrzą film „Legiony“, wyjadą na spektakl „Zapiski oficera Armii Czerwonej“ do Centrum Kultury w Nowej Wilejce, wysłuchają wykład dr. J. Szostakowskiego w Muzeum im. Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie.

Nie zabraknie też zajęć metodycznych dla polonistów i lekcji integrowanych, wycieczek organizowanych śladami wybitnych polskich twórców i krzewicieli bogatej polskiej tradycji i kultury.

„Tydzień Języka Polskiego” odbędzie się w dniach 7-11 listopada we wszystkich placówkach oświatowych rejonu wileńskiego z polskim językiem nauczania. Cieszy się on niezwykle dużą popularnością, ponieważ jest skierowany do wspólnot szkolnych. W ciągu tego tygodnia, codziennie odbywają się  aktywności prowadzone przez nauczycieli różnych przedmiotów a mające za zadanie uwrażliwić młode pokolenie na piękno języka ojczystego.

opr. Alina Savanevičienė, nauczyciel metetodyk Języka Polskiego i Literatury ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie.

PODCASTY I GALERIE