Ty też możesz zgłosić kandydata do nagrody św. Krzysztofa!

Do końca listopada można zgłaszać kandydatów do nagrody św. Krzysztofa. Stołeczny samorząd zaprasza wilnian, by przedstawiali kandydatury osób, placówek i organizacji najbardziej godnych tej nagrody.

zw.lt
Ty też możesz zgłosić kandydata do nagrody św. Krzysztofa!

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Tradycyjne nominacje przyznawane są za zasługi w dziedzinie nauki, praworządności, medycyny, oświaty, kultury i sztuki, sportu, biznesu, turystyki, kształtowania wizerunku Wilna, jak również – za zasługi w dziedzinie architektury oraz działalności charytatywnej.

Kapituła spośród nadesłanych kandydatur wybierze maksymalnie dziesięciu laureatów, którzy otrzymają statuetkę z rąk mera Wilna.

Statuetka św. Krzysztofa – patrona Wilna – to zaszczytna doroczna nagroda, szczególnie cenna z tego powodu, że kandydatów do niej zgłaszają sami wilnianie. Autorem statuetka z brązu jest Erikas Daugulis.

Kandydaci do statuetki mogą być zgłaszani przez firmy, instytucje i mieszkańców Wilna drogą elektroniczną na adres: kulturos@vilnius.lt, bądź listownie. Zgłaszając kandydata, należy podać krótki opis jego szczególnych zasług dla miasta. Organizatorzy informują również, że są otwarci na nominacje osób, które swoimi zasługami wykraczają poza wymienione kategorie.

PODCASTY I GALERIE