Turto bankas zobowiązany do przekazania informacji ws. rekonstrukcji Pałacu Sportu

Wileński sąd dzielnicowy po rozpatrzeniu wniosku powoda Yosefa Yizhaka Pinesa zobowiązał Turto bankas do przekazania informacji ws. rekonstrukcji Pałacu Sportu. W przypadku niewywiązania się z zobowiązania, sąd wyda wyrok zaoczny.

zw.lt
Turto bankas zobowiązany do przekazania informacji ws. rekonstrukcji Pałacu Sportu

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przypomina, że mieszkający w Izraelu Litwak, którego przodkowie są pochowani w Wilnie na Starym Żydowskim Cmentarzu na Śnipiszkach, wystąpił z pozwem prewencyjnym, który ma na celu zapobiegnięcie rozpoczęcia rekonstrukcji na terenie Pałacu Sportu, profanacji w/w cmentarza oraz pozostałych pod fundamentem szczątków.

Obecnie teren, na którym mieści się Stary Cmentarz Żydowski oraz budynek Pałacu Sportu jest nieuprzątnięty. Zaplanowane przez władze prace rekonstrukcji budynku będą się odbywać na szczątkach pochowanych tam osób.  Niniejszym powództwem wnosi się o ocenę faktu czy taki spór prawny miałby miejsce, gdyby chodziło o cmentarz katolicki, a nie cmentarz żydowskiej mniejszości narodowej i religijnej. 

EFHR, która prowadzi powyższą sprawę twierdzi, że państwo powinno przestrzegać międzynarodowych standardów. Stan cmentarza, poziom zaniedbania nie zwalniają nikogo z obowiązku zapewnienia odpowiedniej ochrony cmentarzy żydowskich, miejsc pochówku i zachowania masowych grobów.

PODCASTY I GALERIE