Trzy poprawki do Ustawy o Karcie Polaka

Senat RP do ustawy o zmianie Ustawy o Karcie Polaka wprowadzili 3 poprawki. Jedna z nich skraca z 90 do 30 dni termin, w jakim właściwe organy mają obowiązek przedstawić informację czy wobec osoby wnoszącej o Kartę Polaka zachodzą okoliczności określone w ustawie, przemawiające za odmową przyznania karty.

zw.lt

Fot. Roman Niedźwiecki

Nowela zakłada rozszerzenie działania Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Karta potwierdza przynależność do narodu polskiego i obecnie jest przyznawana osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa. Posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie kartę stałego pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo polskie, będą mogli liczyć na pomoc w okresie adaptacji.

O szczegółach dotyczących nowelizacji ustawy o Karcie Polaka opowiada senator Artur Warzocha.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej