Trwają prace przy zagospodarowaniu placu wokół pomnika Jana Pawła II w Kowalczukach. „Robimy to ze względu na pamięć papieża Polaka”

Mieszkańcy Kowalczuk sadzą krzewy przy pomniku Jana Pawła II. „Nie mamy zabytków, ale mamy pomnik papieża, o który chcemy dbać” – mówi zw.lt Alicja Rosowska, uczestniczka prac.

zw.lt
Trwają prace przy zagospodarowaniu placu wokół pomnika Jana Pawła II w Kowalczukach. „Robimy to ze względu na pamięć papieża Polaka”

Fot. Faceboook

Kowalczuki to niewielka miejscowość w rejonie wileńskim, w której nie ma ani zabytków, ani wielkiego biznesu. Dla mieszkańców miejscem szczególnie ważnym jest natomiast kościół – pierwsza na Litwie świątynia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego obok którego znajduje się pierwszy w kraju pomnik Jana Pawła II.

„Ten kościół jest dla nas miejscem bardzo bliskim. Wielu z nas pamięta jego początki, Msze Święte sprawowane przy krzyżu zanim jeszcze powstał. Potem, jako harcerka byłam zaangażowana w jego budowę, prace porządkowe” – zauważa rozmówczyni zw.lt.

„Bardzo ważny jest dla mnie również Jan Paweł II. Urodziłam się w roku jego wyboru na papieża, studiowałam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wykładał, miałam okazję się z nim spotkać. Jego pomnik to bardzo ważne miejsce dla mieszkańców naszej miejscowości, bardzo się cieszę, że udało nam się o niego zadbać” – mówi Rosowska.

Prace przeprowadzone przez parafian, całkowicie z ich własnych środków, mają bardzo duży zakres. Już zasadzono ponad 100 krzewów, przygotowano teren pod zainstalowanie systemu nawadniającego, oświetlenia oraz zasianie trawników.

„Okazało się, że w Kowalczukach mamy wszystko, co potrzeba. Nie tylko sprzęt, ale również specjalistów w każdej dziedzinie. Bardzo ważna jest dla mnie również otwartość ludzi, na inicjatywę uporządkowania placu. Nikogo nie trzeba było namawiać, prosić. To piękne doświadczenie wspólnoty w czasie, gdy tak bardzo brakuje bycia razem” – podkreśla rozmówczyni zw.lt.

Mieszkańcy Kowalczuk nie zakończyli jeszcze prac. Będą je kontynuować w miarę posiadanych środków. Do przyłączenia się do troski o pomnik i pac przy kościele zachęcają nie tylko obecnych, ale również byłych parafian.

BĘDZIE ŁADNIEJ WOKÓŁ POMNIKA JANA PAWŁA II!Trwają prace przy zagospodarowaniu placu wokół pomnika Jana Pawła II w…

Posted by Marek Tomaševič on 2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis
PODCASTY I GALERIE