Trwają egzaminy na studia w Polsce

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbywa się dzisiaj pierwszy etap egzaminów rekrutacyjnych na studia w Polsce. Zgłosiło się 67 absolwentów szkół polskich z Wilna i Wileńszczyzny. Jak mówi Beata Domagała, przedstawiciel Pionu Programu dla Studentów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wśród najpopularniejszych kierunków są stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, a także kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczne. W tym roku po raz pierwszy zgłosił się kandydat na logopedię. Kilka osób wybiera się na kierunki artystyczne - aktorstwo oraz wzornictwo. Zgodnie z wymogami uczelni wyższych, będą one musiały zdawać w Polsce tak zwane egzaminy talentowe. Absolwenci poznają wyniki egzaminów 31 lipca, kiedy zostaną policzone punkty kandydatów z całego świata. W tym roku do NAWA napłynęło około 1500 wniosków, na studia pierwszego stopnia zostanie przyznanych maksymalnie 420 stypendiów. Istnieje pula stypendiów dla każdego kraju, konkretnych liczb przedstawiciele NAWA na razie jednak nie zdradzają. Beata Domagała zauważa, że przyszli studenci z Litwy wolą ominąć roczny kurs przygotowawczy i od razu podjąć studia, chociaż, jak podkreśla, jest to możliwość doskonałego przygotowania kierunkowego - na przykład na studia medyczne - w jednym z siedmiu ośrodków w Polsce.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej