Trwa Tydzień Języka Polskiego w samorządzie wileńskim

Tegoroczny Tydzień Języka Polskiego potrwa do piątku, 10 listopada. Szkoły wezmą udział w uroczystości składania wieńców na Cmentarzu Rossa, uczniowie wezmą także udział w dyktandach, konkursach oraz wycieczkach.

vrsa.lt
Trwa Tydzień Języka Polskiego w samorządzie wileńskim

fot. pixabay

Tydzień Języka Polskiego to coroczne święto obchodzone uroczyście przez wszystkie placówki oświatowe rejonu wileńskiego. Ma służyć promocji języka polskiego, uświadomieniu, jak ważne jest poprawne i sprawne posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym.

Tegoroczny Tydzień Języka Polskiego odbędzie się 6-10 listopada. Ta piękna tradycja zrodziła się przed wielu laty z inicjatywy Koła Metodycznego Polonistów Rejonu Wileńskiego. Celem projektu jest krzewienie wśród dzieci i młodzieży patriotyzmu, pielęgnowanie miłości i szacunku do języka ojczystego. Uczniowie poszerzają wiedzę z zakresu kultury języka i literatury polskiej.

Program Tygodnia Języka Polskiego jest bardzo bogaty. W tych dniach odbędą się uroczyste apele z okazji święta Niepodległości Polski. Szkoły wezmą udział w uroczystości składania wieńców na Cmentarzu Rossa, oddając hołd tym, którzy walczyli o wolność narodu polskiego.

W tygodniu planowane są również konkursy ortograficzne, dyktanda, zabawy językowe, quizy, wystawy prac plastycznych i wycieczki. Uczniowie wezmą udział w konkursie kaligraficznym „Dzień pięknej literki“ w Muzeum W. Syrokomli w Borejkowszczyźnie. Uczniowie klas 8 będą się zmagali w rejonowej Miniolimpiadzie języka polskiego.

Szkoły chętnie włączają się do akcji Narodowego Czytania. W tym roku czytane będą fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. Także w tym roku przypada 200 rocznica urodzin W. Syrokomli, dlatego wiele szkół odwołuje się do twórczości lirnika wioskowego. Wiele też zajęć jest poświęconych W. Szymborskiej z okazji jej 100 rocznicy urodzin.

Nie zabrakło też zajęć metodycznych dla polonistów. W tym roku zorganizowane zostało spotkanie- wykład w TVP Wilno.

Należy też zaznaczyć, że w Tygodniu Języka Polskiego nie tylko poloniści organizują różne przedsięwzięcia. Dołączają też inni przedmiotowcy oraz nauczyciele klas początkowych. Realizowane są projekty ze szkołami partnerskimi.

Niezmiernie cieszy fakt, że dana inicjatywa nabiera na popularności, jednoczy polską społeczność szkolną, pozwala na integrację różnych przedmiotów, a najważniejsze uczula młodzież na piękno słowa polskiego.

PODCASTY I GALERIE