Trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych

Trwa procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych na rok 2014, które mają być realizowane za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie - informuje placówka. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na szkolnictwo polskie, kulturę i sztukę, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży oraz na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą.

zw.lt
Trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych

Fot. FB/Šarūnas Mažeika

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie tabelki/wniosku, którą należy wypełnić w programie Excel, a następnie przesłać na adres mailowy: [email protected]

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 października – w przypadku projektów, których realizacja planowana jest na pierwszą połowę 2014 roku (lub na cały rok). Natomiast w przypadku projektów, których realizacja planowana jest na drugą połowę roku 2014, wnioski można nadsyłać do 12 kwietnia 2014 r.

Wszystkie kwoty należy podawać w euro, ponadto każdy wniosek powinien zostać przesłany w osobnym pliku. Wnioski składane w innej formie niż podana, wypełnione niewłaściwie lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania wniosków, formularze i opisy projektu znajdują się tutaj

PODCASTY I GALERIE