Trusewicz: To nonsens, że urzędnik państwowy podważa program rządowy

Przed kilkoma dniami zastępca szefa kancelarii rządu Remigijus Motuzas sceptycznie ocenił potrzebę przyjęcia Ustawy o mniejszościach narodowych. Wiceminister kultury Edward Trusewicz wyraża swoje ubolewanie.

zw.lt
Trusewicz: To nonsens, że urzędnik państwowy podważa program rządowy

Fot. Antoni Radczenko

Chcemy zaprosić przedstawicieli wszystkich mniejszości narodowych i podczas spotkania premier chce się dowiedzieć, czy na obecnym etapie naprawdę potrzebujemy oddzielnej Ustawy o mniejszościach narodowych. Jesteśmy krajem należącym do Unii Europejskiej – czy naprawdę jest taka potrzeba, czy inne akty prawne nie zapewniają poszanowania praw, obowiązków i wolności mniejszości narodowych” – poświadczył Remigijus Motuzas.

Takie podejście nie podoba się wiceministrowi kultury Edwardowi Trusewiczowi, który przewodniczył grupie roboczej, przygotowującej projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. „To jest nonsens, że urzędnik państwowy podważa program rządowy” – powiedział Radiu „Znad Wilii” E. Trusewicz.

Edward Trusewicz

Zdaniem wiceministra Trusewicza, planowane w przyszłym tygodniu spotkanie ws. Ustawy o mniejszościach narodowych może zaszkodzić jej przyjęciu.

Edward Trusewicz

Trusewicz przypomina o decyzji Litewskiego Sadu Najwyższego z 1990 roku.

Edward Trusewicz

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej